SPÓŁKI

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. NA CYPRZE PÓŁNOCNYM

Jakie są typy firm TRNC (Turecka Republika Cypru Północnego)
– spółki z o.o.
– spółki wolnocłowe (zwolnione z wszystkich podatków w tym z VAT)
– spółki inwestycyjne typu Forex i kantory kryptowalut (działają bez obowiązku weryfikacji klientów) 
– SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zgodnie z prawem Tureckiej Republiki Północnego Cypru minimalnymi wymaganiami dotyczącymi rejestracji spółki TRNC z udziałem kapitału zagranicznego są;

 1. Co najmniej dwóch udziałowców, jeden dyrektor i jeden sekretarz:
 2. Siedziba w TRNC:
 3. Minimalny wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 50 000 USD lub równowartość tej kwoty.
  Kwota ta musi zostać zdeponowana w banku TRNC, gdzie zostanie zablokowana do czasu rejestracji spółki (około 30 dni).
  Po zdeponowaniu środków z banku otrzymuje się list blokowy jako dowód spełnienia tego wymogu i przedstawiany jest on Registrar of Companies.
  Fundusze zostaną odblokowane w dnu zarejestrowania spólki.
  Osoby posiadające obywatelstwo TRNC Turecka Republika Cypr Północnego są zwolnione z wpłaty.
 4. Jeśli Dyrektorzy są obywatele zagraniczni, każdy z nich musi dostarczyć list gwarancji bankowej z banku TRNC w wysokości 30 000 TL, kwota będzie zablokowana na okres 18 miesięcy jako zabezpieczenie wszelkich zobowiązań podatkowych, które mogą zostać zaciągnięte.
  Ten list gwarancyjny bankowy zostanie złożony w Urzędzie Skarbowym TRNC, a w zamian otrzyma się „Świadectwo bezpieczeństwa podatkowego”, które następnie zostanie przedstawione Regisrar of Companies.
  Kwota zostanie zwolniona po 18 miesiącach lub w dniu złożenia rezygnacji z funkcji Dyrektora.
  Osoby posiadające obywatelstwo TRNC Turecka Republika Cypr Północnego są zwolnione z wpłaty.

Stawki podatkowe na Cyprze Północnym

 • podatek VAT 16%
 • podatek od osób prawnych (Polski CIT) 10%
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (Polski PIT) 15%
PROCES ZAKŁADANIA SPÓŁKI

Proces rejestracji rozpoczyna się od wybrania nazwy firmy wraz z kilkoma alternatywami i przedłożenia ich do zatwierdzenia do Registrar of Companies.
Rejestrator zatwierdza każdą nazwę, o ile nie jest ona uważana za „niepożądaną” lub nie jest sprzeczna z istniejącą nazwą.
Następnie sporządzimy memorandum i statut określające przedmiot działalności spółki oraz jej regulamin.
Memorandum i Statut muszą być podpisane przez każdego akcjonariusza spółki w obecności co najmniej jednego świadka.
W celu sporządzenia Memorandum i Statutu należy zasięgnąć fachowej porady prawnej, ponieważ każdy błąd i/lub zaniechanie może utrudnić działalność i postępowanie firmy.
Po zatwierdzeniu nazwy firmy i sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów złożymy wniosek o rejestrację firmy.
Wymagane dokumenty do zakończenia procesu inkorporacji to:

 1. Formularze założycielskie firmy
  1. MŞ 1 – Oświadczenie prawnika o spełnianiu wymagań Ustawy
  2. MŞ 2 – Siedziba firmy
  3. MŞ 3 – Imię i nazwisko, adres i opis dyrektorów i sekretarza
 2. Umowa i statut spółki
 3. Dla każdego udziałowca zagranicznego
  1. Kopia paszportu pod warunkiem, że oryginał jest widoczny dla Registrar of Companies lub kopia paszportu poświadczona przez Konsulat TRNC lub Ambasadę Turcji lub pieczęć apostille
  2. Zaświadczenie o niekaralności kraju pochodzenia.
   Jeśli dokument nie jest w języku tureckim lub angielskim, musi zostać przetłumaczony na język turecki lub angielski i poświadczony jako prawdziwe tłumaczenie pieczęcią apostille
  3. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub rachunek za media jako dowód adresu
 4. Dla każdego zagranicznego Dyrektora
  1. Certyfikat bezpieczeństwa podatkowego z TRNC Inland Revenue, jak wyjaśniono powyżej
  2. Kopia paszportu pod warunkiem, że oryginał jest widoczny dla Registrar of Companies lub kopia paszportu poświadczona przez Konsulat TRNC lub Ambasadę Turcji lub pieczęć apostille
  3. Zaświadczenie o niekaralności kraju pochodzenia. Jeśli dokument nie jest w języku tureckim lub angielskim, musi zostać przetłumaczony na język turecki lub angielski i poświadczony jako prawdziwe tłumaczenie pieczęcią apostille
  4. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub rachunek za media jako dowód adresu
 5. List blokowy z banku TRNC stwierdzający, że kwota 50 000 USD jako minimalny kapitał zakładowy została zdeponowana i pozostanie zablokowana do czasu zakończenia procesu tworzenia firmy, jak wyjaśniono powyżej.

  Koszty rejestracji spółki
 • koszt rejestracji spółka 4000 € – 5000€
 • wynajęcie biura koszt miesięczny 500 €
 • czas rejestracja około 30 dni
 • rachunki bankowe w cenie rejestracji spółki
 • możliwość powołania Dyrektora Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 30.000 TL, koszt roczny 4500 €)
 • możliwość powołania Udziałowca Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 50.000 €, koszt roczny 2500 €)
 • spółka i jej majątek nie podlega egzekucji, zajęciom, nakazom instytucji, sądów europejskich
 • udziałowiec lub członek zarządu może otrzymać prawo stałego pobytu

 SPÓŁKA OFFSHORE FZC
W TRNC istnieją dwa rodzaje zakładania oddziału firmy.
– Oddział Twojej Spółki w TRNC
– Oddział Twojej Firmy/Spółki Lokalnej

Największą zaletą FZC jest to, że ponieważ są poza linią celną, są całkowicie zwolnieni ze wszystkich podatków, takich jak podatek celny, podatek dochodowy, podatek od osób prawnych, VAT itp. od dochodów z wszelkich działań prowadzonych w dowolnym kraju inne niż TRNC.
Oczywiście warunkiem koniecznym jest, aby firmy prowadziły swoją działalność za granicą lub w strefie wolnego handlu TRNC.

Chociaż podlegają one prawu spółek TRNC, działają ze specjalnym statusem firmy zgodnie z ustawą o wolnym porcie i strefie 26/1983.

Ponadto wypłata dywidendy (udziału w zysku) jest również zwolniona z podatku, a zysk można swobodnie przekazywać za granicę. Przeniesienie wypracowanego dochodu za granicę jest całkowicie bezproblemowe. Ponieważ FZC są całkowicie osobami prawnymi, dochód uzyskany z FZC może zostać przeniesiony do dowolnego innego kraju w taki sam sposób, jak każda zagraniczna firma.

Strefa Wolnego Handlu w TRNC znajduje się w  miesicie Famagusta. Oprócz tego, że jest centrum handlu tranzytowego, importu-eksportu, firm magazynowych i produkcyjnych, region ten zaczął przyciągać uwagę firm świadczących usługi zdalne, takie jak IT, turystyka i doradztwo, a liczba firm powstałych w tym regionie rośnie z dnia na dzień.

FZC można zakładać zarówno w biurach i/lub magazynach/fabrykach zlokalizowanych na terenie Wolnego Portu, jak i poprzez skrzynki pocztowe.
Założenie firmy przez skrzynkę pocztową bez prowadzenia biura nie sprawi żadnych problemów.
FZC, które działają w takich dziedzinach jak doradztwo, tworzenie oprogramowania, reklama itp. zazwyczaj zakładają swoje firmy za pośrednictwem skrzynki pocztowej.
Zwłaszcza firmy, które będą świadczyć usługi na wirtualnym nośniku, mogą z łatwością świadczyć obsługę poprzez adres skrzynki pocztowej bez konieczności posiadania fizycznego biura.
Wielu dostawców usług internetowych uznanych w Republice Turcji i na całym świecie założyło FZC i działa w Strefie Wolnego Handlu TRNC ze względu na korzyści podatkowe.

Zgodnie z niedawną decyzją minimalny kapitał początkowy wymagany do utworzenia FZC został określony na 50 000 euro.
Istnieje możliwość wykorzystania kapitału zakładowego na działalność spółki w krótkim czasie po uzyskaniu zgody Rady Ministrów na utworzenie spółki.
Poza opłatami administracyjnymi i podatkami należnymi w fazie zakładania, FZC nie ma obowiązku uiszczania rocznej opłaty stałej.

Należy zauważyć, że FZC może korzystać z banków zarejestrowanych w Tureckiej Republice Cypru Północnego, jak również z zarejestrowanych oddziałów TRNC banków mających siedzibę w Republice Turcji.
Zazwyczaj międzynarodowe firmy spedycyjne i firmy IT preferują tego rodzaju zakładanie firm.
Wielu znanych dostawców serwerów i nazw domen posiada dane kontaktowe Strefy Wolnego Handlu w Famagusta TRNC.
Założyli spółkę strefy wolnego handlu w TRNC w celu uzyskania korzyści podatkowych.
Przedsiębiorcy bardzo lubią tego typu firmy, znane również jako firmy zwolnione z podatku na Cyprze Północnym.
Dobry doradca finansowy jest niezbędny do założenia spółki w strefie wolnego handlu.

 1. Koszty rejestracji spółki
 • koszt rejestracji spółka 6000 € – 7000€
 • czas rejestracja około 30 dni
 • rachunki bankowe w cenie rejestracji spółki
 • możliwość powołania Dyrektora Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 30.000 TL, koszt roczny 4500 €)
 • możliwość powołania Udziałowca Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 50.000 €, koszt roczny 2500 €)
 • spółka i jej majątek nie podlega egzekucji, zajęciom, nakazom instytucji, sądów europejskich
 • udziałowiec lub członek zarządu może otrzymać prawo stałego pobytu

O założeniu firmy w TRNC Często zadawane pytania
Jak założyć firmę na Cyprze?

Możesz rozpocząć proces, składając wniosek do zaufanej firmy spośród doradców finansowych TRNC.
Zakładanie Twojej firmy kończy się po sfinalizowaniu dokumentów i inwestycji, o które ministerstwo i urząd skarbowy będą się zwracać podczas zakładania spółki TRNC.
Jeśli pytanie dotyczy tego, ile dni zajmuje założenie firmy w TRNC, nie daj się ponieść obietnicom krótkoterminowym.
Zwykle zajmuje to średnio 1 miesiąc, ponieważ wiele operacji jest nadal wykonywanych ręcznie w urzędach państwowych.

Jakie dokumenty są wymagane do założenia firmy w TRNC?

Kopia paszportu pod warunkiem, że oryginał jest widoczny dla Registrar of Companies lub kopia paszportu poświadczona przez Konsulat TRNC lub Ambasadę Turcji lub pieczęć apostille

Zaświadczenie o niekaralności kraju pochodzenia. Jeśli dokument nie jest w języku tureckim lub angielskim, musi zostać przetłumaczony na język turecki lub angielski i poświadczony jako prawdziwe tłumaczenie pieczęcią apostille

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub rachunek za media jako dowód adresu

Jaki jest wymóg kapitałowy w TRNC i ile?
Jeśli jesteś obywatelem TRNC, nie ma takiego wymogu.
Jednak zapotrzebowanie na kapitał na Cyprze Północnym dla inwestorów zagranicznych zostało ostatnio obniżone do 50 tysięcy euro.
Wcześniej było to 100 tysięcy dolarów.
Zostaniesz proszony o wpłacenie 50 tysięcy euro w banku do zakończenia procedury zakładania firmy i otrzymanie pisemnego listu gwarancyjnego z banku w imieniu firmy, którą założysz.
Po zakończeniu procesu zakładania możesz odblokować swoje pieniądze.
Jeśli nie masz oszczędności w wymaganej kwocie, niektóre biura doradztwa finansowego lub banki pomogą w rozwiązaniu dla Ciebie procedury kapitałowej poprzez naliczanie dziennych stóp procentowych.

Ile kosztuje założenie firmy TRNC?
Krótka odpowiedź brzmi, to zależy.
Jest to stale aktualizowana liczba z podwyższonymi opłatami.
Jednak oszacowanie kosztu założenia firmy TRNC wacha się na około 4000 € – 5000€
w 2022 roku.
Po założeniu firmy będziesz musiał płacić miesięczną opłatę za usługi doradztwa finansowego od 750-1000 TL średnio dla małych firm.

Ile wynosi podatek dochodowy w TRNC?
To jedno z najczęściej zadawanych pytań.
Stawka podatku dochodowego na Cyprze Północnym wynosi 15 procent.

Ile wynosi podatek od osób prawnych na Cyprze Północnym?
Stawka podatku od osób prawnych TRNC wynosi 10 procent.

Ile wynosi stawka VAT na Cyprze Północnym?
Podatek od wartości dodanej na Cyprze Północnym wynosi 16 proc.
Niektóre sektory mają jednak przewagę w zakresie podatku VAT.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualnym stanem przed założeniem firmy.

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
+48 616-243-758
CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/

OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://www.domnacyprze.com/
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00
WAŻNE informacje i tanie bilety lotnicze  https://www.piotrschneider.com/blog/

INFOLINIA PL