REJESTRACJA SPÓŁKI NA CYPRZE PÓŁNOCNYM

Jakie są typy firm TRNC (Turecka Republika Cypru Północnego)
– spółki z o.o.
– spółki wolnocłowe (zwolnione z wszystkich podatków w tym z VAT)
– spółki inwestycyjne typu Forex i kantory kryptowalut (działają bez obowiązku weryfikacji klientów) 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zgodnie z prawem Tureckiej Republiki Północnego Cypru minimalnymi wymaganiami dotyczącymi rejestracji spółki TRNC z udziałem kapitału zagranicznego są;

 1. Co najmniej dwóch udziałowców, jeden dyrektor i jeden sekretarz:

 2. Siedziba w TRNC:

 3. Minimalny wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 50 000 USD lub równowartość tej kwoty. 
  Kwota ta musi zostać zdeponowana w banku TRNC, gdzie zostanie zablokowana do czasu rejestracji spółki (około 30 dni).
  Po zdeponowaniu środków z banku otrzymuje się list blokowy jako dowód spełnienia tego wymogu i przedstawiany jest on Registrar of Companies. 
  Fundusze zostaną odblokowane w dnu zarejestrowania spólki.
  Osoby posiadające obywatelstwo TRNC Turecka Republika Cypr Północnego są zwolnione z wpłaty.

 4. Jeśli Dyrektorzy są obywatele zagraniczni, każdy z nich musi dostarczyć list gwarancji bankowej z banku TRNC w wysokości 30 000 TL, kwota będzie zablokowana na okres 18 miesięcy jako zabezpieczenie wszelkich zobowiązań podatkowych, które mogą zostać zaciągnięte.
  Ten list gwarancyjny bankowy zostanie złożony w Urzędzie Skarbowym TRNC, a w zamian otrzyma się „Świadectwo bezpieczeństwa podatkowego”, które następnie zostanie przedstawione Regisrar of Companies.
  Kwota zostanie zwolniona po 18 miesiącach lub w dniu złożenia rezygnacji z funkcji Dyrektora.
  Osoby posiadające obywatelstwo TRNC Turecka Republika Cypr Północnego są zwolnione z wpłaty.

PROCES ZAKŁADANIA SPÓŁKI

Proces rejestracji rozpoczyna się od wybrania nazwy firmy wraz z kilkoma alternatywami i przedłożenia ich do zatwierdzenia do Registrar of Companies. 
Rejestrator zatwierdza każdą nazwę, o ile nie jest ona uważana za „niepożądaną” lub nie jest sprzeczna z istniejącą nazwą. 
Następnie sporządzimy memorandum i statut określające przedmiot działalności spółki oraz jej regulamin. 
Memorandum i Statut muszą być podpisane przez każdego akcjonariusza spółki w obecności co najmniej jednego świadka. 
W celu sporządzenia Memorandum i Statutu należy zasięgnąć fachowej porady prawnej, ponieważ każdy błąd i/lub zaniechanie może utrudnić działalność i postępowanie firmy.
Po zatwierdzeniu nazwy firmy i sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów złożymy wniosek o rejestrację firmy. 
Wymagane dokumenty do zakończenia procesu inkorporacji to:

 1. Formularze założycielskie firmy

  1. MŞ 1 – Oświadczenie prawnika o spełnianiu wymagań Ustawy

  2. MŞ 2 – Siedziba firmy

  3. MŞ 3 – Imię i nazwisko, adres i opis dyrektorów i sekretarza

 2. Umowa i statut spółki

 3. Dla każdego udziałowca zagranicznego

  1. Kopia paszportu pod warunkiem, że oryginał jest widoczny dla Registrar of Companies lub kopia paszportu poświadczona przez Konsulat TRNC lub Ambasadę Turcji lub pieczęć apostille

  2. Zaświadczenie o niekaralności kraju pochodzenia. 
   Jeśli dokument nie jest w języku tureckim lub angielskim, musi zostać przetłumaczony na język turecki lub angielski i poświadczony jako prawdziwe tłumaczenie pieczęcią apostille

  3. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub rachunek za media jako dowód adresu

 4. Dla każdego zagranicznego Dyrektora

  1. Certyfikat bezpieczeństwa podatkowego z TRNC Inland Revenue, jak wyjaśniono powyżej

  2. Kopia paszportu pod warunkiem, że oryginał jest widoczny dla Registrar of Companies lub kopia paszportu poświadczona przez Konsulat TRNC lub Ambasadę Turcji lub pieczęć apostille

  3. Zaświadczenie o niekaralności kraju pochodzenia. Jeśli dokument nie jest w języku tureckim lub angielskim, musi zostać przetłumaczony na język turecki lub angielski i poświadczony jako prawdziwe tłumaczenie pieczęcią apostille

  4. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub rachunek za media jako dowód adresu

 5. List blokowy z banku TRNC stwierdzający, że kwota 50 000 USD jako minimalny kapitał zakładowy została zdeponowana i pozostanie zablokowana do czasu zakończenia procesu tworzenia firmy, jak wyjaśniono powyżej.

Stawki podatkowe na Cyprze Północnym

 • podatek VAT 16%
 • podatek od osób prawnych (Polski CIT) 10%
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (Polski PIT) 15%

Koszt rejestracji spółki

 • koszt rejestracji spółka 4000 € – 5000€
 • wynajęcie biura koszt miesięczny 500 €
 • czas rejestracja około 30 dni
 • rachunki bankowe w cenie rejestracji spółki
 • możliwość powołania Dyrektora Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 30.000 TL, koszt roczny 4500 €)
 • możliwość powołania Udziałowca Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 50.000 €, koszt roczny 2500 €)
 • spółka i jej majątek nie podlega egzekucji, zajęciom, nakazom instytucji, sądów europejskich
 • udziałowiec lub członek zarządu może otrzymać prawo stałego pobytu

 SPÓŁKA OFFSHORE FZC


W TRNC istnieją dwa rodzaje zakładania oddziału firmy.
– Oddział Twojej Spółki w TRNC
– Oddział Twojej Firmy/Spółki Lokalnej

Największą zaletą FZC jest to, że ponieważ są poza linią celną, są całkowicie zwolnieni ze wszystkich podatków, takich jak podatek celny, podatek dochodowy, podatek od osób prawnych, VAT itp. od dochodów z wszelkich działań prowadzonych w dowolnym kraju inne niż TRNC.
Oczywiście warunkiem koniecznym jest, aby firmy prowadziły swoją działalność za granicą lub w strefie wolnego handlu TRNC.

Chociaż podlegają one prawu spółek TRNC, działają ze specjalnym statusem firmy zgodnie z ustawą o wolnym porcie i strefie 26/1983.

Ponadto wypłata dywidendy (udziału w zysku) jest również zwolniona z podatku, a zysk można swobodnie przekazywać za granicę. Przeniesienie wypracowanego dochodu za granicę jest całkowicie bezproblemowe. Ponieważ FZC są całkowicie osobami prawnymi, dochód uzyskany z FZC może zostać przeniesiony do dowolnego innego kraju w taki sam sposób, jak każda zagraniczna firma.

Strefa Wolnego Handlu w TRNC znajduje się w  miesicie Famagusta. Oprócz tego, że jest centrum handlu tranzytowego, importu-eksportu, firm magazynowych i produkcyjnych, region ten zaczął przyciągać uwagę firm świadczących usługi zdalne, takie jak IT, turystyka i doradztwo, a liczba firm powstałych w tym regionie rośnie z dnia na dzień.

FZC można zakładać zarówno w biurach i/lub magazynach/fabrykach zlokalizowanych na terenie Wolnego Portu, jak i poprzez skrzynki pocztowe.
Założenie firmy przez skrzynkę pocztową bez prowadzenia biura nie sprawi żadnych problemów.
FZC, które działają w takich dziedzinach jak doradztwo, tworzenie oprogramowania, reklama itp. zazwyczaj zakładają swoje firmy za pośrednictwem skrzynki pocztowej.
Zwłaszcza firmy, które będą świadczyć usługi na wirtualnym nośniku, mogą z łatwością świadczyć obsługę poprzez adres skrzynki pocztowej bez konieczności posiadania fizycznego biura.
Wielu dostawców usług internetowych uznanych w Republice Turcji i na całym świecie założyło FZC i działa w Strefie Wolnego Handlu TRNC ze względu na korzyści podatkowe.

Zgodnie z niedawną decyzją minimalny kapitał początkowy wymagany do utworzenia FZC został określony na 50 000 euro.
Istnieje możliwość wykorzystania kapitału zakładowego na działalność spółki w krótkim czasie po uzyskaniu zgody Rady Ministrów na utworzenie spółki.
Poza opłatami administracyjnymi i podatkami należnymi w fazie zakładania, FZC nie ma obowiązku uiszczania rocznej opłaty stałej.

Należy zauważyć, że FZC może korzystać z banków zarejestrowanych w Tureckiej Republice Cypru Północnego, jak również z zarejestrowanych oddziałów TRNC banków mających siedzibę w Republice Turcji.
Zazwyczaj międzynarodowe firmy spedycyjne i firmy IT preferują tego rodzaju zakładanie firm.
Wielu znanych dostawców serwerów i nazw domen posiada dane kontaktowe Strefy Wolnego Handlu w Famagusta TRNC.
Założyli spółkę strefy wolnego handlu w TRNC w celu uzyskania korzyści podatkowych.
Przedsiębiorcy bardzo lubią tego typu firmy, znane również jako firmy zwolnione z podatku na Cyprze Północnym.
Dobry doradca finansowy jest niezbędny do założenia spółki w strefie wolnego handlu.

 1. Koszty rejestracji spółki

 • koszt rejestracji spółka 6000 € – 7000€
 • czas rejestracja około 30 dni
 • rachunki bankowe w cenie rejestracji spółki
 • możliwość powołania Dyrektora Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 30.000 TL, koszt roczny 4500 €)
 • możliwość powołania Udziałowca Nominowanego (obywatel Cypru Północnego nie ma wymogu wpłaty 50.000 €, koszt roczny 2500 €)
 • spółka i jej majątek nie podlega egzekucji, zajęciom, nakazom instytucji, sądów europejskich
 • udziałowiec lub członek zarządu może otrzymać prawo stałego pobytu

O założeniu firmy w TRNC Często zadawane pytania
Jak założyć firmę na Cyprze?

Możesz rozpocząć proces, składając wniosek do zaufanej firmy spośród doradców finansowych TRNC.
Zakładanie Twojej firmy kończy się po sfinalizowaniu dokumentów i inwestycji, o które ministerstwo i urząd skarbowy będą się zwracać podczas zakładania spółki TRNC.
Jeśli pytanie dotyczy tego, ile dni zajmuje założenie firmy w TRNC, nie daj się ponieść obietnicom krótkoterminowym.
Zwykle zajmuje to średnio 1 miesiąc, ponieważ wiele operacji jest nadal wykonywanych ręcznie w urzędach państwowych.

Jakie dokumenty są wymagane do założenia firmy w TRNC?

Kopia paszportu pod warunkiem, że oryginał jest widoczny dla Registrar of Companies lub kopia paszportu poświadczona przez Konsulat TRNC lub Ambasadę Turcji lub pieczęć apostille

Zaświadczenie o niekaralności kraju pochodzenia. Jeśli dokument nie jest w języku tureckim lub angielskim, musi zostać przetłumaczony na język turecki lub angielski i poświadczony jako prawdziwe tłumaczenie pieczęcią apostille

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub rachunek za media jako dowód adresu

Jaki jest wymóg kapitałowy w TRNC i ile?
Jeśli jesteś obywatelem TRNC, nie ma takiego wymogu.
Jednak zapotrzebowanie na kapitał na Cyprze Północnym dla inwestorów zagranicznych zostało ostatnio obniżone do 50 tysięcy euro.
Wcześniej było to 100 tysięcy dolarów.
Zostaniesz proszony o wpłacenie 50 tysięcy euro w banku do zakończenia procedury zakładania firmy i otrzymanie pisemnego listu gwarancyjnego z banku w imieniu firmy, którą założysz.
Po zakończeniu procesu zakładania możesz odblokować swoje pieniądze.
Jeśli nie masz oszczędności w wymaganej kwocie, niektóre biura doradztwa finansowego lub banki pomogą w rozwiązaniu dla Ciebie procedury kapitałowej poprzez naliczanie dziennych stóp procentowych.

Ile kosztuje założenie firmy TRNC?
Krótka odpowiedź brzmi, to zależy.
Jest to stale aktualizowana liczba z podwyższonymi opłatami.
Jednak oszacowanie kosztu założenia firmy TRNC wacha się na około 4000 € – 5000€
w 2022 roku.
Po założeniu firmy będziesz musiał płacić miesięczną opłatę za usługi doradztwa finansowego od 750-1000 TL średnio dla małych firm.

Ile wynosi podatek dochodowy w TRNC?
To jedno z najczęściej zadawanych pytań.
Stawka podatku dochodowego na Cyprze Północnym wynosi 15 procent.

Ile wynosi podatek od osób prawnych na Cyprze Północnym?
Stawka podatku od osób prawnych TRNC wynosi 10 procent.

Ile wynosi stawka VAT na Cyprze Północnym?
Podatek od wartości dodanej na Cyprze Północnym wynosi 16 proc.
Niektóre sektory mają jednak przewagę w zakresie podatku VAT.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualnym stanem przed założeniem firmy.

Co to jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w TRNC?
Jest to rodzaj zezwolenia uzyskiwanego dla właścicieli zagranicznych firm, którzy są dyrektorami firm na Cyprze Północnym.
Zezwolenie na prowadzenie działalności jest odnawiane co roku.
Proces jest zwykle prowadzony przez biuro doradztwa finansowego, z którym współpracujesz, podobnie jak przepływ zezwolenia na pracę.
Dokumenty wymagane przy uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności:
2 kopie dokumentu dotyczącego założenia firmy
Dokumenty „Brak zadłużenia” z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych
Zatwierdzenie przez Fundusz Zapomogowy i Urząd Skarbowy Dokumenty dotyczące prowadzenia działalności na bieżący rok (Oryginał)
Kopia paszportu (strona ze zdjęciem, strona tylna i strony z ważną wizą)
Kserokopia numeru rejestracyjnego firmy (kserokopia różowej karty)
Poświadczenie odbioru z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imieniu Pracodawcy (SS2)
Statut Spółki (Umowa Główna)
Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Świadectwo Zobowiązania Podatkowego sporządzane jest na podstawie pełnomocnictwa

Prywatna firma TRNC
To najszybszy sposób na założenie firmy w TRNC i najniższy koszt.
Ale jest kluczowy szczegół! Tylko obywatele TRNC mogą założyć firmę jednoosobową (wpis do ewidencji działalności gospodarczej TRNC.

W przypadku szczegółowych pytań proszę o kontakt :

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
+48 616-243-758
CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/

OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://www.domnacyprze.com/
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00
WAŻNE informacje i tanie bilety lotnicze  https://www.piotrschneider.com/blog/

 

Obywatelstwo i paszport za inwestycje , Piotr Schneider Prawnik  ,zmiana adresu zamieszkania gdzie zgłosić , anonimowe konta bankowe , anonimowe rachunki bankowe , anonimowy rachunek bankowy ,banki Cypr  , ceny Cypr , gotowe spółki , Gotowe spółki akcyjne , Gotowe spółki Poznań , Gotowe spółki Warszawa , Gotowe spółki z historia , gotowe spółki z kontem bankowym  , Gotowe spółki zagraniczne , ING konto dla spółki LTD , jak założyć konta bankowe Cypr , jak założyć rachunek bankowy na Cyprze  , Konto bankowe dla spółki cywilnej , Konto dla spółki , konto dla spółki z o.o , konto dla spółki z o.o 2022 ,konto dla spółki z o.o online  , kupie paszport , kupno spółki z o.o. cena , Piotr Schneider Prawnik , podwójne obywatelstwo , rachunek online , Ranking kont dla spółek  ,rejestracja spółki Cypr , sprzedam paszport , sprzedam spółkę z kontem , Sprzedam spółkę z prezesem , Tanie gotowe spółki , wirtualne biuro Cypr , ceny Firmy , ceny Cypr Północny , Cypr , Cypr podatek VAT , Cypr raj podatkowy 2021 , Firma na Cyprze koszty , Firma na Cyprze podatki, Gdzie przenieść firmę z Polski , gotowe spółki na Cyprze , Jednoosobową działalność gospodarczą na Cyprze , konto bankowe online, Konto w niemieckim banku , Konto w Szwajcarii koszt , Obywatelstwo i paszport za inwestycje , Otwarcie konta w Szwajcarii , Piotr Schneider, podatki na Cyprze , Polski Ład firma za granicą , Rejestr spółek cypryjskich , Rejestracja spółki na Cyprze , spółka z Prezesem i kontem bankowym , Spółka limited na Cyprze , spółka na Cyprze , Spółka na Cyprze korzyści, Piotr Schneider , Obywatelstwo i paszport za inwestycje , Piotr Schneider Prawnik , firma w Niemczech , rezydencji co wpisać , rezydencja podatkowa interpretację , zmiana rezydencji podatkowej , Zmiana rezydencji podatkowej 2022 , zmiana rezydencji podatkowej na brytyjską , zmiana rezydencji podatkowej online , Zmiana rezydencji podatkowej druk , zmiana rezydencji podatkowej zap-3 , zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku interpretacja , oświadczenie o rezydencji podatkowej Urząd Skarbowy , rezygnacja z rezydencji podatkowej , zap-3 online , ZAP-3 formularz , zmiana urzędu skarbowego osoba fizyczna , prawnik , Cypr polski adwokat , prawnik na Cyprze północnym , zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania , zmiana urzędu skarbowego online , zameldowanie a urząd skarbowy , urząd skarbowy sprawdza adres zamieszkania , Gotowe spółki z kontem bankowym, rejestracja spółki, spółka z Prezesem, nominowany Dyrektor, nominowany Prezes zarządu, nominowany udziałowiec , anonimowe konto bankowe , anonimowe spółki , anonimowa spółka , spółka za granicą , spółki zagraniczne , spółka w Czechach , spółka w Niemczech firma w Czechach , Cypr Północny firma, Firma na Cyprze Północnym koszty, Rejestr spółek cypryjskich, Cypr Północny  podatki, Spółka na Cyprze Północnym korzyści, Przeniesienie firmy na Cypr Północny , Cypr Północny raj podatkowy 2022, Cypr Północny  podatki, Firma na Cyprze Północnym koszty, Jednoosobową działalność gospodarczą na Cyprze Północnym, Cypr Północny Podatki 2022, Spółka limited na Cyprze Północnym, Cypr Północny podatek VAT, Firma na Cyprze Północnym koszty, Rejestr spółek cypryjskich, Firma na Cyprze Północnym podatki, Jak założyć działalność na Cyprze Północnym, Rejestracja spółki na Cyprze Północnym, załóż spółkę na Cyprze Północnym, jak zarejestrować spółkę na Cyprze Północnym, Cypr Północny rachunek bankowy, Cypr Północny konta bankowe, księgowość Cypr Północny , jak założyć spółkę na Cyprze Północnym

INFOLINIA PL