Wysokość prowizji agencji nieruchomości w różnych krajach na świecie.

W każdym kraju prowizja dla agentów nieruchomości obliczana jest w indywidualny sposób. Wysokość prowizji zależy nie tylko od rodzaju i wartości majątku, ale także od specyficznych zasad firmy. Należy również doliczyć podatek VAT, który pobierany jest od prowizji. Stawka podatku VAT różni się w zależności od kraju.

Kraj Prowizja kupującego Prowizja sprzedawcy faktura VAT
Austria 3,0 1,0 – 2,0 20
Chorwacja 3,0 3,0 25
Cypr 3,0 – 8,0
Republika Czeska 2,5 – 5,0 2,5 – 5,0 15
Finlandia 002,5 – 5,0 ** 24
Francja 004,5 ​​– 8,0 ** 20
Niemcy 2,0 – 6,0 19
Grecja 2,0 2,0 24
Węgry 3,0 – 5,0 27
Włochy 3,0 – 5,0 3,0 – 5,0 10–22
Łotwa 2,0 – 5,0 21
Czarnogóra 3,0 – 5,0 19
Portugalia 3,0 – 5,0 23
Słowenia 3,0 1,0 9,5
Hiszpania 3,0 – 5,0 6–21
Szwajcaria 3,0 – 5,0 7,6
Tajlandia 3,0 – 5,0 7
indyk 0,0 – 2,0 2,0
ZEA 2,0 2,0
Wielka Brytania 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 17,5
Stany Zjednoczone 2,0 – 6,0

Polska                               2-   3                            2,0  -5,0                      23,0

 

W każdym kraju prowizja dla agentów nieruchomości obliczana jest w indywidualny sposób. Wysokość prowizji zależy nie tylko od rodzaju i wartości majątku, ale także od specyficznych zasad firmy. Należy również doliczyć podatek VAT, który pobierany jest od prowizji. Stawka podatku VAT różni się w zależności od kraju.

Austria
W Austrii kupujący w większości przypadków płaci prowizję od nieruchomości w wysokości 3% (3,6% z VAT 20%). Opłata jest ustalana przez austriackie przepisy dotyczące pośredników w obrocie nieruchomościami (Rechtsvorschrift für Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler), które zabraniają agentom nieruchomości pobierania opłat wyższych niż dozwolone przez prawo.

Według MKR Real-Consulting maksymalna prowizja wynosi 4% (4,8% z VAT). Jednak takie transakcje są rzadkie, przy wartości nieruchomości do 40 000 euro, ale takie ceny nie są powszechne w Austrii, wyjaśnia Konstantin Isakov, szef Austria-Invest.

Według Isakova sprzedający czasami płacą agencji nieruchomości od 1% do 2%, ale jest to rzadkie i zdarza się tylko w niektórych przypadkach, na przykład gdy sprzedającym jest deweloper, który musi szybko sprzedać nowo wybudowane mieszkania.

„W przypadku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych typu prime zasady są takie same, prowizja wynosi 3,6%, w tym 20% VAT. Ale w praktyce kupujący może negocjować wynagrodzenie z agencją, zwłaszcza przy transakcjach wielomilionowych”, mówi Isakow.

Chorwacja
Prowizja biura nieruchomości w Chorwacji wynosi 6%, podzielona równo pomiędzy kupującego i sprzedającego. VAT od prowizji wynosi 25%. Prowizje pobierane od głównych transakcji można zmniejszyć po wcześniejszym uzgodnieniu z agencjami.

Według Ekateriny Kalender, doradcy ds. nieruchomości w Adria PRO, minimalna prowizja pobierana od nieruchomości tańszych niż 40 000 euro wynosi 1500 euro. Prowizja za nowe lub odsprzedaży nieruchomości nie różni się.

Działania prowadzone przez agencje nieruchomości reguluje ustawa o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami (Zakon o posredovanju u prometu nekretninama). Ustawa nie ogranicza jednak wysokości prowizji, którą określa umowa agencyjna.

„Zniżki na prowizje przyznawane są tylko przy dużych transakcjach, a w innych rzadko są przyznawane” – mówi Kalender.

Cypr
Na Cyprze prowizja agenta nieruchomości jest zawsze opłacana przez sprzedawcę, podczas gdy agent płaci podatek VAT od prowizji.

„Prowizja agenta zależy od regionu, rodzaju i ceny nieruchomości na Cyprze i waha się od 3% do 8%, ale najczęściej 5%. Prowizja od droższych nieruchomości jest czasami niższa od 1% do 2%. Jednak wszystko zależy od ustaleń pośrednika i sprzedającego – wyjaśnia George Dokuchaev, dyrektor sprzedaży w Prime Property Group.

Agenci nieruchomości na Cyprze wykorzystują zniżki, aby przyciągnąć klientów. „Zdarza się to sporadycznie, głównie na istniejącym rynku nieruchomości, ponieważ wpływy ze sprzedaży i odsprzedaży są zwykle znacznie większe niż zarobki agenta. Co więcej, obniżka od 1% do 2% nie ma znaczenia dla sprzedającego”, mówi Dokuczajew.

Republika Czeska
Średnia prowizja pobierana przez agencje nieruchomości w Czechach wynosi od 2,5% do 5% plus VAT dla agencji płatniczych VAT. Jednak wielu pobiera stałą kwotę za niedrogą nieruchomość. Prowizja od drogiej nieruchomości jest czasami niższa i wynosi 1%. Albo sprzedający, albo kupujący może być zmuszony do zapłaty prowizji – to w dużej mierze zależy od firmy zajmującej się nieruchomościami lub warunków wynegocjowanych między kupującym a sprzedającym.

Kupując nowo wybudowaną nieruchomość, kupujący nie płaci prowizji pośrednikom w obrocie nieruchomościami. W takich przypadkach opłatę uiszcza deweloper (od 1% do 3% w zależności od dewelopera).

Według Getberga, podatek VAT od opłat pośrednika w obrocie nieruchomościami wynosi 15% od nieruchomości mieszkalnych i 21% od powierzchni komercyjnych i działek.

Finlandia
W Finlandii prowizje agencji nieruchomości wahają się od 3% do 5% i różnią się w zależności od agencji, chociaż rzadko osiągają górny limit, według Eleny Lednitskaya, account managera w Bulevardin Kotimeklarit. – Nasza firma pobiera prowizję w wysokości 2,5% za mieszkania i 3% za domy jednorodzinne, w obu przypadkach z VAT – mówi.

Wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami jest często opłacane wyłącznie przez sprzedającego. Czasami jednak kupujący zawiera umowę poręczenia z agencją na poszukiwanie określonej nieruchomości. Kupujący płaci następnie agencji prowizję, ale agencja nie może pobierać prowizji od sprzedawcy.

Generalnie nie ma zniżek na prowizje.

Francja
We Francji sprzedający zazwyczaj płaci wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami. W przypadku sprzedaży nowo wybudowanej nieruchomości we Francji, firma deweloperska płaci agencji prowizję.

Według Eleny Generalovej, szefowej French Riviera Realty, stawka różni się w zależności od ceny nieruchomości: 8% w przypadku nieruchomości do 50 000 EUR, 7% od 50 000 do 120 000 EUR, 6,5% od 120 000 do 200 000 EUR, 6% od 200 000 do 500 000 euro, 5% od 500 000 do 1 miliona euro i 4,5% w przypadku nieruchomości powyżej 1 miliona euro. Prowizja jest często uzgadniana w umowie i negocjowana w momencie podpisania mandatu sprzedaży. Deweloperzy ustalają prowizję, jaką zapłacą, gdy mieszkania zostaną sprzedane agencji w określonej nieruchomości – tłumaczy.

Prowizje agentów nieruchomości we Francji reguluje ustawa nr 70-9 z dnia 2 stycznia 1970 r. (Loi Hoguet). Jednak w niektórych przypadkach kupujący mogą negocjować rabat.

Niemcy
W Niemczech prowizja od nieruchomości o wartości kontraktu do 15 mln euro wynosi od 3,57% do 7,14%, m.in. 19% VAT. Majątek o wartości ponad 15 milionów euro wiąże się z opłatą w wysokości co najmniej 2,38%, w tym VAT.

Sofia Bulanova, menedżer ds. sprzedaży nieruchomości w Tranio, mówi: „Nawet jeśli nieruchomość jest droga, prowizja rzadko jest niższa niż 3%. Znalezienie oferty z opłatą niższą niż 3% jest prawie niemożliwe, ale jeśli negocjujesz z agentem, możesz zgodzić się na 2%”.

Lokalne stowarzyszenie pośredników w handlu nieruchomościami w każdym stanie określa zalecaną prowizję. Ostateczna kwota jest następnie określana na podstawie konkurencyjnych cen. Zwykle albo kupujący płaci prowizję, albo jest ona dzielona na równe udziały między kupującym a sprzedającym.

Zasada podziału prowizji między kupującego i sprzedającego dotyczy tylko zakupów dotyczących pojedynczych mieszkań i domów prywatnych oraz kupujących, którzy sami mieszkają w mieszkaniu lub domu, a nie go wynajmują.

Podział prowizji nie dotyczy niezabudowanych gruntów i budynków mieszkalnych, a także wszelkich zakupów nieruchomości przez przedsiębiorców, w tym nieruchomości komercyjnych czy apartamentowców. Nabywcy nabywający grunt pod budowę własnego domu również nie podlegają podziałowi prowizji.

„Klienci zagraniczni są w Niemczech praktycznie zawsze pobierani prowizję, ale nie jest oczywiste, że zapłaciłby sprzedawca, zwłaszcza jeśli nieruchomość jest płynna”, mówi Marina Filichkina, dyrektor sprzedaży w Tranio.

Grecja
Grecja posiada specjalne regulacje prawne dotyczące komisji ustalające standardową opłatę w wysokości 2% dla każdej ze stron.

VAT od prowizji wynosi 24%. Płacą ją zarówno kupujący, jak i sprzedający.

Węgry
Na Węgrzech opłaty pośredników w obrocie nieruchomościami wahają się od 3% do 5% wartości rynkowej nieruchomości (plus 27% VAT). Według pośrednika w obrocie nieruchomościami Duna House, większość dużych agencji ustala prowizje na poziomie 5%, które musi zapłacić sprzedający.

Włochy
Sprzedający i kupujący podzielili się prowizją we Włoszech . Według Natalii Grankiny, menedżera ds. relacji z klientami w LiguriaHomes Casamare, w Ligurii każda ze stron płaci zwykle 3%, bez względu na wartość transakcji, plus 10% lub 22% VAT (w przypadku luksusowych mieszkań). Olga Skovron, agentka nieruchomości w Engel & Völkers, mówi, że jej firma stosuje stawkę 4% zarówno wobec kupującego, jak i sprzedającego.

Wysokość prowizji biura nieruchomości nie jest regulowana żadnym prawem we Włoszech, ale jest ustalana przez miejską izbę handlową (Camera di Commercio) działającą na podstawie przepisów usi e consuetudini. „Oznacza to, że agenci ustalają prowizję w segmencie lub dzielnicy według własnego uznania, ale z uwzględnieniem zwykłego toku działalności i standardowych praktyk, które rozważyłby sędzia w potencjalnym postępowaniu sądowym. Na przykład, jeśli agent nieruchomości pobiera 5%, a klient odmawia zapłaty, strony mogą wystąpić do sądu i oczekiwać, że sędzia przyzna średnią prowizję w wysokości 3%, w zależności od rodzaju usługi w danym regionie, do zapłaty przez klienta agentowi”, mówi Skovron.

Prowizje mogą być zdyskontowane we Włoszech. „Klient związany umową na wyłączność z tylko jedną agencją otrzymuje zniżkę na prowizję. Jeśli klient kupi kosztowną nieruchomość za miliony euro, agencja może również udzielić rabatu. Dla naszych stałych klientów ustalamy również specjalne korzystne stawki prowizyjne. Na przykład jeden z naszych klientów nabył trzy nieruchomości w ciągu roku, więc zawarliśmy specjalną umowę o współpracy z dostosowanym harmonogramem taryfowym na przyszłe przejęcia i sprzedaż – mówi Grankina.

Łotwa
Na Łotwie prowizję prawie zawsze płaci sprzedawca. Jednak według eksperta ds. wynajmu i sprzedaży Mercury Group Estate, Julii Barsukovej, w rzadkich przypadkach, gdy nieruchomość jest wyjątkowa lub sprzedana po niskiej cenie, kupujący i sprzedający mogą podzielić prowizję po równo.

Żadne przepisy nie regulują prowizji, więc umowa sprzedaży lub konkurencyjne ceny ustalają prowizję, która zwykle wynosi od 2% do 5% wartości nieruchomości. „Prowizja w wysokości poniżej 3% – zwykle 2% – może być pobierana od drogich nieruchomości, ale ta sama prowizja może sięgać 5% w przypadku tańszych nieruchomości”, wyjaśnia Barsukova.

Czarnogóra
Kupujący nie płacą za usługi pośrednika w Czarnogórze . Opłatę, zwykle od 3% do 5% ceny nieruchomości, uiszcza sprzedający.

„Nie ma różnicy w opłatach na nowych i istniejących rynkach nieruchomości. Niższa prowizja jest zwykle pobierana od drogich (1 milion euro i więcej) i głośnych nieruchomości w porównaniu do tańszych lub nowych nieruchomości wchodzących na rynek – mówi Anton Shamarin, partner zarządzający w Value.One.

Deweloperzy czasami dają kupującym rabaty, a agenci mogą zwiększyć ten rabat, zmniejszając swoją prowizję. Według Shamarina VAT nie jest doliczany do prowizji od nowo budowanych nieruchomości, których ceny zawierają już VAT.

Polska
Kwoty prowizji za pośrednictwo nieruchomości w Polsce nie podlegają regulacją prawnym. Wysokość prowizji wynosi zazwyczaj od 2 do 5% netto i zależna jest od zakresu działań agencji oraz rodzaju nieruchomości. Prowizję płaci zna ogół kupujący i sprzedający.
Na rynku pierwotnym prowizje nie sa pobierane jesli deweloper rozlicza się bezpośrednio z biurem nieruchomości.

Portugalia
„5% to standardowa prowizja w Algarve w południowej Portugalii”, mówi Olga Leberskaya, dyrektor handlowy w Aurora d’Estrelas LDA. „Prowizja pobierana od nieruchomości o wartości mniejszej niż 100 000 euro wynosi 5000 euro, bez 23% podatku VAT. Tak więc sprzedający muszą zapłacić agencji nieruchomości 6150 euro, sprzedając nieruchomość o wartości 100 000 euro lub mniej”, dodaje.

Tylko sprzedający płaci prowizję. „Jeśli kupujący są zachwyceni znalezioną i nabytą nieruchomością, mogą czasami z własnej inicjatywy uiścić dodatkową opłatę dobremu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami” – komentuje Olga.

Według eksperta niższe prowizje od 3% do 4% lub wyższe opłaty od 6% do 7% są rzadkością, a pośrednicy rzadko udzielają rabatów na swoje opłaty.

Słowenia
Opłaty agencji nieruchomości w Słowenii są regulowane przez prawo, więc agenci nie mogą arbitralnie obciążać swoich klientów kwotą wyższą niż zalecana.

„W Słowenii całkowita prowizja pobierana od kupującego i sprzedającego nie może przekraczać 4% zgodnie z prawem. Ale nie zawsze jest podzielony równo. Kupujący najczęściej płacą 3% – mówi Vladimir Uvarov, szef przedstawicielstwa Future Real Estate w Rosji.

Według Uvarova standardowa stawka VAT wynosi obecnie 22%, ale do transakcji dotyczących nieruchomości mieszkalnych stosuje się niższą stawkę 9,5%.

Hiszpania
W Hiszpanii sprzedawcy prawie zawsze płacą prowizję dla agencji nieruchomości która waha się od 3% do 5% wartości transakcji. Jeśli jednak wartość nieruchomości jest niska, prowizja jest zwykle ustalana na 6000 euro. Na rynku nowych nieruchomości prowizje są generalnie niższe niż na istniejących nieruchomościach (w ujęciu procentowym) – im droższa nieruchomość, tym niższa prowizja.

Stawka VAT waha się w różnych regionach od 6% do 10%. Na przykład w Katalonii jest to 10%. W przypadku nieruchomości komercyjnych kupujący zazwyczaj płacą prowizję, która waha się od 2% do 6%, w zależności od wartości nieruchomości. Podatek VAT od zakupu nieruchomości komercyjnej wynosi 21%.

Szwajcaria
Prowizje pośrednika w obrocie nieruchomościami w Szwajcarii wahają się od 3% do 5% plus 7,6% VAT, który zazwyczaj płaci sprzedający. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą nadrobić niską cenę sprzedaży, zgadzając się na stałą opłatę pieniężną w umowie. Na przykład, jeśli cena wywoławcza domu wynosi 533 000 Fr, minimalna prowizja wyniesie 16 000 Fr (3% ceny nieruchomości), nawet jeśli dom będzie sprzedawany za mniej.

Tajlandia
Sprzedawcy zazwyczaj płacą prowizję, która waha się od 3% do 5%. Jeśli kupujący kupuje nieruchomość drugorzędną, prowizję płaci sprzedający. Natomiast jeśli zakupiona nieruchomość jest obiektem nowo budowanym, prowizję musi zapłacić deweloper. Kupujący nigdy nie płacą prowizji.

Przy opłaceniu prowizji istnieje możliwość uzyskania rabatu. Istnieją również agencje nieruchomości w Pattaya, które wyraźnie oferują umowy cashback (tj. zwracają część swojej prowizji kupującemu).

Turcja
W Turcji na wtórnym rynku nieruchomości prowizje kształtują się na poziomie około 4%, który jest dzielony równo między sprzedającego i kupującego. Podatek VAT od prowizji płaci agencja. Na rynku nowych budynków deweloper płaci prowizję, natomiast kupujący nie jest obciążany.
W niektórych tureckich lokalizacjach, takich jak Stambuł, Izmir, Kusadasi, Bodrum zarówno kupujący jaki sprzedajcy płac prowizję zwykle po 3% każda – wyjaśnia Maria Zharaya, dyrektor Tranio na Turcję

Prowizja różni się znacznie w zależności od projektu i miasta. Na rynku nowych budynków często jest ustalany przez dewelopera i wliczony w cenę wywoławczą. Na rynku odsprzedaży agenci zazwyczaj dodają swoje opłaty do ceny ustalonej przez sprzedawcę. Kwota prowizji nie podlega prawu ani nie jest ujawniana przez sprzedawców lub agentów.

Prowizje są czasami dyskontowane nawet o 2%, wyjaśnia Zharaya. „W niektórych regionach, takich jak np. Alanya, sytuacja jest bardzo zróżnicowana – deweloperzy czasami udzielają rabatów klientom kontaktującym się z nimi bezpośrednio, ale często robią to również agenci. Mniejsze agencje mają mniej kosztów ogólnych, co ułatwia im dzielenie się częścią prowizji z nabywcą – mówi.

ZEA
Przepisy obowiązujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ustalają prowizję maklerską na 2% dla kupującego i 2% dla sprzedającego, mówi Elena Kudryavtseva, konsultant ds. nieruchomości w Select Property Group. Jednak w praktyce kupujący zazwyczaj płaci prowizję w wysokości 4%.

Jednocześnie, kupując nowy budynek, deweloper płaci wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami. W przeciwieństwie do innych krajów, nie ma podatku VAT ani żadnych innych dodatkowych narzutów na prowizje za nieruchomości mieszkalne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Kraj wprowadził podatek VAT w 2018 r., ale nie będzie on, przynajmniej na razie, naliczany od nieruchomości mieszkalnych”, mówi Kudryavtseva. Stawka VAT na zakup nieruchomości komercyjnych wynosi 5%.

Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii prowizje są niższe niż w innych krajach. Według przedstawiciela LonGrad, Dmitrija Zakirova, na bardziej nasyconych rynkach (nieruchomości poniżej 500 000 funtów) niezależne agencje nieruchomości obniżają prowizje do 0,5% wartości nieruchomości. Dla porównania, najczęstsza stawka jaką pobierają biura nieruchomości wynosi około 1,5% do 2%, chociaż niektóre agresywne agencje, takie jak Foxtons, mają wyższe opłaty od 2,5% do 3%. Na droższych rynkach (5–15 mln GBP) prowizje nie przekraczają 2%, podczas gdy opłaty za nieruchomości od 20 mln GBP rzadko przekraczają 1%. Wyjątkiem jest sprzedaż ofert inwestycyjnych, takich jak pokoje hotelowe, domy studenckie i inne inwestycje na małą skalę, sięgające nawet 500 000 GBP. W takich przypadkach deweloperzy są skłonni zapłacić od 5% do 7%, aby zachęcić potencjalnych inwestorów.

Zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą mieć agenta nieruchomości. „Sprzedający płaci prowizję agentowi, który reprezentuje sprzedającego w 96% transakcji na rynku mieszkaniowym”, mówi Zakirov.

„Są też profesjonaliści, którzy działają na rzecz kupujących. To powszechna praktyka w Londynie, który jest pełen inwestorów zagranicznych, którzy woleliby płacić agentom za poszukiwanie ekskluzywnych i najbardziej dochodowych opcji, ekspertyzy, wsparcie transakcji itp. W nieruchomościach komercyjnych obie strony często mają własnych agentów” – dodaje Zakirow.

Nie ma ustawowych regulacji dotyczących prowizji. Opłata jest uzgadniana między klientem a agentem lub ustalana na podstawie konkurencyjnych cen. Jeśli chodzi o rabaty, według Zakirova wszystko zależy od negocjacji. Agenci mogą obniżyć opłaty dla sprzedających lub deweloperów na podstawie umów na wyłączność lub podczas jednoczesnej sprzedaży kilku nieruchomości. Konsultanci mogą obniżyć opłaty dla stałych kupujących.

Stany Zjednoczone
W Stanach Zjednoczonych sprzedawcy prawie zawsze płacą prowizję.

Według Ilyi Bitkov, pośrednika w handlu nieruchomościami w Coldwell Banker, prowizja od transakcji poniżej 1 miliona dolarów wynosi zwykle od 5% do 6% i od 4% do 4,5% w przypadku nieruchomości powyżej 1 miliona. Prowizje za transakcje wielomilionowe wynoszą od 2% do 3% lub ustalane na podstawie wcześniejszej umowy.

„Agent może zawrzeć umowę o świadczenie usług pod warunkiem, że usługa zostanie opłacona na podstawie określonego procentu. Na przykład co najmniej 2,5% prowizji powinno zostać wypłacone agentowi kupującego, bez względu na całkowitą kwotę prowizji. Tak więc, jeśli całkowita prowizja wynosi 4%, a każda strona otrzymuje 2% w ramach podziału 50/50, kupujący zapłaci swojemu agentowi dodatkową prowizję w wysokości 0,5%. Prowizja jest wypłacana firmie zajmującej się obrotem nieruchomościami, ale nie agentowi, któremu nie przysługuje żadne wynagrodzenie osobiste od klientów”, wyjaśnia Bitkov.

Zdaniem eksperta, w Stanach Zjednoczonych negocjowane są prowizje od nieruchomości – obie strony zgadzają się na prowizję, czego nie przewidują żadne przepisy. „Nawet jeśli prowizja jest wstępnie ustalona w procentach, zarówno kupujący, jak i sprzedający mają pełne prawo do uzgodnienia niższej ceny podczas ostatecznych negocjacji. Firma zajmująca się nieruchomościami może się nie zgodzić lub pójść na ustępstwa, aby dojść do wzajemnego porozumienia”

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wysokość prowizji agencji nieruchomości w różnych krajach na świecie.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL