Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Potrzebujesz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – na przykład zaświadczenia o niekaralności? Zaświadczenie może być wymagane od kandydatów na stanowiska, na które ustawa wymaga niekaralności. Aby uzyskać zaświadczenie z KRK – złóż wniosek o udzielenie informacji o osobie. Jeśli jesteś obywatelem innego państwa UE – twoje dane zostaną sprawdzone również w rejestrze karnym tego państwa.

Kategoria:

Jakie zaświadczenie uzyskasz
W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.),
które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
które są poszukiwane listem gończym,
które są tymczasowo aresztowane,
które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Kto może uzyskać
Każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

Co musisz zrobić
Załóż konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego. Sprawdź, jak założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego. Na platformie Krajowego Rejestru Karnego możesz złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

Ile zapłacisz
Opłata wynosi 20 zł. Pamiętaj, że możesz zapłacić tylko przez system e-KRK.

Nie musisz płacić, jeśli jako wolontariusz chcesz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Pamiętaj jednak, żeby wówczas do wniosku dołączyć pismo od organizatora, w którym potwierdzi on, że chcesz zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem.

Ile będziesz czekać
W związku z występującymi tymczasowymi awariami systemu e-KRK zaświadczenia są wydawane w terminie do maksymalnie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zapytania.

Zaświadczenie, które otrzymasz za pomocą systemu Krajowego Rejestru Karnego, będzie miało formę pliku XML. Pamiętaj, że nie możesz takiego zaświadczenia wydrukować, bo nie będzie ono urzędowym dokumentem. Możesz posługiwać się tylko elektroniczną wersją. To znaczy, że możesz zapisać plik na USB, czy płycie CD i dać na przykład pracodawcy. Zaświadczenie w formie pliku XML jest podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL