Ubezpieczenie turystyczne – jeśli planujesz podróż za granicę

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie ITravel?

Wygodny zakup

Polisę otrzymasz natychmiast, e-mailem. Wystarczy, że wskażesz cel i datę swojej podróży oraz uzupełnisz dane uczestników wyjazdu.

Kup online w 5 minut

Szeroki zakres ubezpieczenia

Każdy z 3 wariantów zapewnia koszty leczenia, ratownictwa i transportu, assistance, NNW, następstwa chorób przewlekłych, amatorskie uprawianie sportu.

Zobacz warianty

Ochrona w zakresie COVID-19

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Rozliczanie bezgotówkowe

Nie musisz płacić za leczenie i czekać na zwrot kosztów – to my rozliczamy się bezpośrednio ze szpitalem czy lekarzem.

Najczęściej zadawane pytania

 

W przypadku choroby, wypadku, kradzieży bagażu lub innego zdarzenia objętego ochroną w ramach polisy, zadzwoń jak najszybciej do naszego całodobowego Centrum Pomocy pod numer telefonu 22 568 98 28 (znajduje się on również na Twojej polisie). Podaj informacje niezbędne do udzielenia pomocy i stosuj się do zaleceń Centrum Pomocy.

Koniecznie zbieraj dokumentację, np. oryginały rachunków i faktur, abyśmy na ich podstawie mogli dokonać zwrotu kosztów.

 

 

Koszty leczenia za granicą zwracamy bezpośrednio wystawcom rachunków, np. szpitalowi.  Nie musisz pokrywać tych kosztów z własnych środków. Jeżeli jednak placówka medyczna nie wyrazi zgody na taki sposób rozliczeń, dokonamy zwrotu tych kosztów osobie, która je poniosła.

Aby uzyskać refundację poniesionych za granicą kosztów leczenia, wypełnij i podpisz formularz Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia (do pobrania ze strony: tueuropa.pl/zglos-szkode.htm), a następnie prześlij go na adres wskazany w zgłoszeniu szkody wraz z dokumentacją medyczną i dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty.

Jeżeli chciałbyś zgłosić szkodę z ubezpieczenia bagażu podróżnego, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów rezygnacji, skorzystaj z odpowiednich formularzy zgłoszenia szkody dostępnych na naszej stronie internetowej tueuropa.pl/zglos-szkode.htm.

 

 

Tak, przy czym ochrona rozpocznie się po 2 dniach licząc od dnia następnego od zakupu ubezpieczenia. Przykładowo: jeżeli 10 stycznia znajdujesz się poza granicami Polski i kupisz ubezpieczenie w tym dniu, to zostaniesz objęty ochroną od 13 stycznia.

Okres ubezpieczenia jest również wskazany na Twojej polisie.

 

Nie, polisę otrzymasz w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

 

Ubezpieczenie ITravel przeznaczone jest dla podróżujących za granicę i działa na terytorium całego świata, z wyłączeniem Polski oraz kraju Twojej rezydencji. Kupując polisę dokonujesz wyboru kraju, do którego wybierasz się w podróż, i na terytorium którego ma działać ochrona. Jeżeli planujesz odwiedzić więcej niż jeden kraj w czasie jednej podróży, pamiętaj aby go wskazać podczas uzupełniania formularza.

Jeśli masz dodatkowe ubezpieczenie Car Assistance, jego zakres terytorialny obejmuje terytorium: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

 

 

Tak, zakres ubezpieczenia obejmuje amatorskie uprawianie sportów, np.  jazdę na nartach i snowboardzie, windsurfing, kitesurfing. Ubezpieczenie nie obejmuje sportów ekstremalnych, np. alpinizmu oraz sportów uprawianych zawodowo i wyczynowo. Pełny katalog sportów objętych ubezpieczeniem znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

 

Tak, każdy z wariantów ubezpieczenia podróżnego obejmuje następstwa chorób przewlekłych. W przypadku ubezpieczenia Koszty Rezygnacji – choroby przewlekłe obejmuje wariant 100% Max.

 

Jest to udzielenie pomocy medycznej trwające nie dłużej niż 24 godziny. Udzielenie pomocy medycznej powyżej 24 godzin to hospitalizacja.

 

Jest to zależne od wymagań stawianych przez dany konsulat / ambasadę. Do wizy białoruskiej kup ubezpieczenie Elitar Partner. Listę punktów sprzedaży znajdziesz tutaj. Możesz także do nas zadzwonić, a podamy Ci dane najbliższego punktu sprzedaży polis na Białoruś.

 

Tak, każdy wariant obejmuje zakresem następstwa chorób tropikalnych. Wybierając się jednak w egzotyczne rejony świata pamiętaj o wykonaniu wszystkich wymaganych w danym kraju szczepień.

Tak, ale nie odpowiadamy za koszty leczenia związane z ciążą i porodem, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży.

 

Jeśli od zakupu podróży do wyjazdu jest więcej niż 30 dni, to:
– w wariancie 100% możesz kupić ubezpieczenie w dniu zakupu podróży i przez kolejne 10 dni,
– w wariancie 100% Max możesz kupić ubezpieczenie w dniu zakupu podróży i przez kolejne 3 dni.

Jeśli od zakupu podróży do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej, to w wariancie 100% i 100% Max możesz kupić ubezpieczenie tylko w dniu zawarcia umowy podróży.

 

 

Aby otrzymać zwrot środków z ubezpieczenia należy udokumentować przyczynę odwołania podróży. W wariancie 100% możesz zrezygnować z podróży aż z 19 przyczyn określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, między innymi z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, a także z powodu kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży lub kradzieży samochodu. Wariant 100% Max umożliwia rezygnację z podróży aż z 26 powodów, w tym z powodu zachorowania na Covid-19 i nasilenia chorób przewlekłych. Pełen katalog powodów rezygnacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Rozmyślenie się z podróży oraz obawa przed nią nie stanowią podstawy do zwrotu poniesionych na podróż kosztów.

 

Tak –  pod warunkiem, że oba bilety zostały kupione w tym samym dniu. W przeciwnym razie należy kupić odrębne ubezpieczenia dla każdego biletu.

 

Wypłacamy niewykorzystaną część świadczeń wynikających z umowy podróży, których nie wykorzystasz z powodów określonych w OWU, ponieważ zrezygnujesz z podróży w trakcie jej trwania i nie będziesz jej kontynuował lub w trakcie podróży będziesz hospitalizowany.

Jeśli ubezpieczenie obejmuje wyłącznie bilety podróży, w przypadku przerwania podróży wypłacamy świadczenie w wysokości ceny niewykorzystanego biletu podróży. Jeżeli bilet obejmuje podróż tam i z powrotem, bez wskazania ceny biletu powrotnego, wypłacamy świadczenie w wysokości połowy ceny biletu podróży.

 

 

Informację o rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia o COVID-19 znajdziesz w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ubezpieczenie turystyczne – jeśli planujesz podróż za granicę”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL