Świadczenia z tytułu macierzyństwa na Cyprze

Pracując legalnie na Cyprze mamy takie samo prawo do świadczeń z ubezpieczenia jak obywatele Cypru.

Świadczenie z tytułu macierzyństwa jest wypłacane kobietom zatrudnionym i pracującym na własny rachunek, a także kobietom, które dobrowolnie opłacały składki, pracując za granicą na rzecz cypryjskich pracodawców i spodziewającym się dziecka, a także kobietom, które adoptują dziecko poniżej 12 roku życia lub których mężowie adoptują takie dziecko.

Kategoria:

Podstawowe wymagania są następujące:

  • ubezpieczona musi być na urlopie macierzyńskim, nie otrzymywać całości płacy od swojego pracodawcy;
  • pomiędzy datą objęcia danej osoby ubezpieczeniem a tygodniem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego musi upłynąć co najmniej 26 tygodni i w okresie tym opłacała ona składki oparte na zarobkach wynoszące łącznie nie mniej niż 26-krotność tygodniowej podstawowej kwoty zarobków objętych ubezpieczeniem;
  • w poprzednim roku składkowym zostały wypłacone lub zaliczone zarobki objęte ubezpieczeniem wynoszące łącznie nie mniej niż 20-krotność tygodniowej podstawowej kwoty zarobków objętych ubezpieczeniem.

Kobieta ubezpieczona jest uprawniona do świadczenia macierzyńskiego przez 18 tygodni, począwszy od dowolnego tygodnia pomiędzy szóstym a drugim tygodniem przed tygodniem, w którym oczekiwany jest poród. Jeżeli poród nastąpi po tygodniu, w którym był on spodziewany, okres 18-tygodniowy jest odpowiednio korygowany.

 Kwotę świadczenia macierzyńskiego ustala się na podstawie tygodniowej średniej wypłaconych i objętych ubezpieczeniem zarobków ubezpieczonej kobiety w poprzednim roku składkowym.

 W celu otrzymania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczona kobieta musi złożyć specjalny formularz, który może otrzymać w zakładzie ubezpieczeń społecznych

Źródło: www.eures.praca.gov.pl

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Świadczenia z tytułu macierzyństwa na Cyprze”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL