SAINT LUCIA – obywatelstwo i paszport.

(1 opinia klienta)

$100,000.00

St. Lucia leży na wschodnim Morzu Karaibskim, na północny
zachód od Barbadosu i na południe od Martyniki. Wyspa wulkaniczna,
w większości pokryta lasem deszczowym, słynie z bliźniaczych
szczytów — Pitons — i magicznych plaż. St. Lucia jest członkiem
Wspólnoty Narodów i CARICOM i ma doskonałe połączenia
lotnicze z Europą i Ameryką Północną.
Obywatelstwo Saint Lucia według inwestycji
St. Lucia Citizenship-by-Investment Program wymaga od wnioskodawców
wniesienia znaczącego wkładu ekonomicznego do kraju.
W zamian, z zastrzeżeniem rygorystycznego procesu składania
wniosków i kontroli należytej staranności, wnioskodawcom i ich
rodzinom przyznaje się pełne obywatelstwo. Program St. Lucia
„Obywatelstwo według inwestycji” reguluje ustawa nr 14 o obywatelstwie
według inwestycji z 2015 roku.
Korzyści z programu Saint Lucia Citizenship-by-Investment
Program
Inwestycja — Minimalny wkład 100 000 USD
Czas przetwarzania — Trzy-cztery miesiące
Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania
się m.in. do Hongkongu, Singapuru, Wielkiej Brytanii i europejskiej
strefy Schengen
— Paszport St. Lucian zapewnia podróż bezwizową do 146
miejsc docelowych, w tym do europejskiej strefy Schengen, Hongkongu,
Singapuru, Wielkiej Brytanii i wielu innych.
— Wnioskodawcy mogą włączyć współmałżonka, dzieci poniżej
31 roku życia, rodzeństwo poniżej 18 roku życia oraz rodziców
w wieku 56 lat i starszych, a także dodać osoby pozostające
na utrzymaniu po uzyskaniu obywatelstwa.
— Program charakteryzuje się atrakcyjnymi kosztami inwesty-

cyjnymi.
— Św. Łucja uznaje podwójne obywatelstwo.
Wymagania dotyczące obywatelstwa Saint Lucia według inwestycji
Program St. Lucia Citizenship-by-Investment reguluje ustawa
nr 14 z 2015 r. o obywatelstwie według inwestycji. §33 tej ustawy
ustanowił Narodowy Fundusz Gospodarczy Saint Lucia (NEF), który
otrzymuje kwalifikujące się inwestycje z darowizn z program. Środki
te będą wykorzystywane przez rząd w ramach krajowej agendy
rozwoju.
Program wymaga od wnioskodawców wniesienia znaczącego
wkładu gospodarczego do kraju. W zamian, z zastrzeżeniem rygorystycznego
procesu składania wniosków i kontroli należytej staranności,
wnioskodawcom i ich rodzinom przyznaje się pełne obywatelstwo.
Główny wnioskodawca musi mieć co najmniej 18 lat,
aby się zakwalifikować, spełnić wymagania aplikacji i wybrać jedną
z następujących opcji inwestycyjnych:
1. Inwestycja w zatwierdzoną nieruchomość o minimalnej wartości
300 000 USD, która musi być utrzymywana przez okres
co najmniej pięciu lat. W zależności od dewelopera mogą powstać
dodatkowe koszty.
2. Inwestycja w zatwierdzony projekt przedsiębiorstwa (zgodnie
z przepisami) o minimalnej inwestycji 3,5 mln USD oraz utworzenie
co najmniej trzech stałych miejsc pracy. Ewentualnie łączny
wkład w wysokości 6 milionów USD (przy czym każdy wnioskodawca
wnosi co najmniej 1 milion USD) plus utworzenie nie mniej
niż sześciu stałych miejsc pracy.
W przypadku powyższych dwóch opcji obowiązują również następujące
opłaty administracji rządowej:
— Główny wnioskodawca — 30 000 USD
— Główny wnioskodawca z małżonkiem — 45 000 USD
29
OBYWATELSTWO I PASZPORT ZA INWESTYCJE
— Każda osoba pozostająca na utrzymaniu w wieku 18 lat
i więcej — 10 000 USD
— Każda osoba pozostająca na utrzymaniu w wieku 17 lat
i starsza — 5000 USD
— Każdy kolejny członek rodziny po szóstym — 10 000 USD
3. Bezzwrotna wpłata na NEF w wysokości 100 000 USD
(dla jednego wnioskodawcy). Wnioskodawca może dokonać wpłaty
w jednej z czterech następujących kategorii:
— Główny wnioskodawca — 100 000 USD
— Główny wnioskodawca i małżonek — 140 000, USD
— Główny wnioskodawca, małżonek i maksymalnie dwie inne
kwalifikujące się osoby pozostające na utrzymaniu — 150 000 USD
— Każdy dodatkowy kwalifikujący się na utrzymaniu składający
wniosek z głównym wnioskodawcą, małżonkiem i dwoma
innymi kwalifikującymi się osobami na utrzymaniu — 15
000 USD
— Każdy dodatkowy kwalifikujący się — 25 000 USD
4. Inwestycje w nieoprocentowane obligacje rządowe, które
muszą być utrzymywane przez pięć lat:
za. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o obywatelstwie przez inwestycje,
rozdz. 1,20
— Główny wnioskodawca — 500 000 USD
— Główny wnioskodawca i małżonek — 535 000 USD
— Główny wnioskodawca, małżonek i maksymalnie dwie inne
kwalifikujące się osoby pozostające na utrzymaniu — 550 000
USD USD
— Każda dodatkowa kwalifikacja zależna w dowolnym wieku
— 25 000 USD
— Opłata administracyjna rządowa — 50 000 USD
b. W ramach Covid-19 Relief Bond, dostępny przez ograniczony
okres do 31 grudnia 2021 r.
— Główny wnioskodawca — 250 000 USD (okres posiadania
obligacji wynosi pięć lat)
30
PIOTR SCHNEIDER
— Główny wnioskodawca składający wniosek z jedną kwalifikującą
się osobą na utrzymaniu — 250 000 USD (okres posiadania
obligacji wynosi sześć lat)
— Główny wnioskodawca składający wniosek z maksymalnie
czterema kwalifikującymi się osobami na utrzymaniu — 250 000
USD (okres posiadania obligacji wynosi siedem lat)
— Główny wnioskodawca składający wniosek z maksymalnie
czterema kwalifikującymi się osobami na utrzymaniu — 300 000
USD (okres posiadania obligacji wynosi pięć lat)
— Każdy kolejny kwalifikujący się zależny — 15 000 USD
— Rządowa opłata administracyjna — 30 000 USD
Już zatwierdzeni obywatele mogą dodać osoby pozostające
na utrzymaniu w ciągu pięciu lat od zatwierdzenia wniosku. Darowizna
w wysokości 35 000 USD dotyczy małżonków, natomiast darowizna
w wysokości 25 000 USD dotyczy każdego dodatkowego
kwalifikującego się dziecka na utrzymaniu w dowolnym wieku.
Ponadto istnieje opłata za należytą staranność w wysokości
5000 USD za każdą kwalifikującą się osobę na utrzymaniu w wieku
16 lat i więcej.
Opłata manipulacyjna rządowa wynosi 1000 USD za każdą
kwalifikującą się osobę na utrzymaniu.
Wszystkie kwalifikujące się osoby pozostające na utrzymaniu
muszą mieć czyste przeszłość, nie być karnym i nie podlegać żadnemu
dochodzeniu karnemu (z wyjątkiem drobnego wykroczenia).
Osoba, która jest uważana za potencjalnie zagrażającą bezpieczeństwu
lub która jest lub była zaangażowana w jakąkolwiek
działalność, która może przynieść złą reputację St. Lucia, nie zostanie
zatwierdzona do obywatelstwa.
Procedury i ramy czasowe programu Saint Lucia Citizenshipby-
Investment Program
Proces nie powinien trwać dłużej niż cztery miesiące od złożenia
wniosku do wydania zaświadczenia o obywatelstwie, przy założeniu,
że wniosek nie budzi zastrzeżeń.
Rada ds. Obywatelstwa według Inwestycji, która sprawuje nadzór
nad specjalną jednostką ds. obywatelstwa według inwestycji
31
OBYWATELSTWO I PASZPORT ZA INWESTYCJE
(CIU), rozpatrzy wniosek o przyznanie obywatelstwa, a jego wynikiem
może być przyznanie, odmowa lub opóźnienie z uzasadnionych
przyczyn. Wniosek o przyznanie obywatelstwa według inwestycji
zostanie złożony w formie elektronicznej i drukowanej
w imieniu wnioskodawcy.
Wszystkie wnioski należy wypełnić w języku angielskim.
Wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające muszą być
dołączone do wniosku przed jego rozpatrzeniem przez CIU.
Do wszystkich wniosków należy dołączyć odpowiednie bezzwrotne
opłaty za przetwarzanie i należytą staranność dla głównego
wnioskodawcy, jego małżonka i każdej kwalifikującej się osoby
na utrzymaniu.
W przypadku, gdy wniosek został zasadniczo zatwierdzony,
że kwalifikujące się fundusze i wymagane opłaty administracji rządowej
muszą zostać uiszczone przed przyznaniem zaświadczenia
o obywatelstwie.
Główny wnioskodawca musi przekazać wymagane środki
na kwalifikującą opcję w ciągu 90 dni kalendarzowych od powiadomienia
o zatwierdzeniu jego wniosku.
Wybrany kandydat podpisuje przysięgę lub deklarację wierności
przed radcą prawnym, notariuszem królewskim lub notariuszem.
Minister może, w drodze rozporządzenia, cofnąć nadanie obywatelstwa
w wyjątkowych okolicznościach, które uzna za konieczne.
Podwójne obywatelstwo
W St. Lucia nie ma ograniczeń dotyczących podwójnego obywatelstwa.

1 opinia dla SAINT LUCIA – obywatelstwo i paszport.

 1. Schneider

  DORADCA PRAWNY
  tel. +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber- Messenger
  tel. miejski +48 616-243-758
  https://www.piotrschneider.com/
  piotr@piotrschneider.com
  Nieruchomości PEŁNA OFERTA – https://domnacyprze.com/
  WAŻNE informacje i tanie bilety lotnicze https://www.piotrschneider.com/blog/
  Godziny pracy:
  Poniedziałek – Sobota
  w godzinach od 9.00 do 18.00

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL