PROCEDURA ZAKUPU NIERUCHOMOŚĆI NA CYPRZE PÓŁNOCNYM PRZEZ OSOBY ZAGRANICZNE

(1 opinia klienta)

Kategoria:

PROCEDURA ZAKUPU NIERUCHOMOŚĆI NA CYPRZE PÓŁNOCNYM PRZEZ OSOBY ZAGRANICZNE
1) Wybór nieruchomości
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży pomoże Ci wybrać nieruchomość na Cyprze Północnym do zakupu, ustnie uzgodnić cenę i warunki płatności ze sprzedawcą. Warunki zakupu i cena mogą wymagać negocjacji ze sprzedającym, a współpracując z Tobą, zespół sprzedaży będzie negocjował w Twoim imieniu do momentu uzgodnienia ceny.
2) Kaucja Rezerwacyjna
Po zawarciu ustnego porozumienia między stronami nabywca wpłaca bezzwrotną kaucję na rzecz Agencji lub swojego adwokata, aby wykazać dobrą wolę, w celu wycofania nieruchomości z rynku. Kaucja za rezerwację wynosi co najmniej 1000 GBP Stg. i płatne gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym. W ramach płatności wystawiany jest paragon, a kaucja wliczana jest do umowy sprzedaży. Nieruchomość jest zarezerwowana dla kupującego po ustalonej stałej cenie na czas określony 2-3 tygodnie do momentu podpisania przez kupującego umowy sprzedaży i dokonania płatności.
3) Szukaj w nieruchomości
Agencja lub radca prawny kupującego przeprowadza pełne przeszukanie aktu własności nieruchomości, aby upewnić się, że sprzedający jest właścicielem wspomnianego aktu własności i że nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, hipotek, opłat, zastawów lub długów. W przypadku zaistnienia i utrudnienia lub obciążenia nieruchomości, wstępna kaucja depozytowa zostanie niezwłocznie zwrócona w całości, jakakolwiek sporządzona umowa będzie nieważna. Zazwyczaj doradzamy naszym klientom zarejestrowanie umowy sprzedaży w urzędzie, a następnie dokonanie płatności na rzecz sprzedającego, aby upewnić się, że nieruchomość jest czysta.
4) Sporządź umowę
Umowa sprzedaży zostanie sporządzona w języku angielskim przez radcę prawnego kupującego, lub notariusza, która będzie odzwierciedlać wszystkie uzgodnione warunki sprzedaży, specyfikację nieruchomości, plan płatności itp. Adwokat następnie przejdzie przez umowę z klientem. Na tym etapie można dokonać wszelkich poprawek lub zmian. Gdy klient jest zadowolony z umowy, podpisują ją w obecności notariusza lub radcy prawnego kupujący, sprzedający i dwóch niezależnych świadków.
Jeśli kupujący musi opuścić Cypr, zanim umowa będzie gotowa, może pozostawić Pełnomocnictwo u radcy prawnego lub powiernika, aby adwokat/powiernik mógł podpisać się w jego imieniu przy zakupie nieruchomości na Cyprze Północnym. W takim przypadku umowa zostanie przefaksowana, wysłana pocztą lub e-mailem do kupującego przez radcę prawnego do zatwierdzenia przez kupującego przed podpisaniem.
Kupujący będzie miał wtedy 10-14 dni na dokonanie pierwszej raty lub pełnej płatności w przypadku nieruchomości ukończonej lub odsprzedanej. Zgodnie z nowym prawem dotyczącym pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, po podpisaniu umowy kupujący musi w ciągu 21 dni uiścić opłatę skarbową w wysokości 0,5% uzgodnionej ceny i zarejestrować umowę w księdze wieczystej.
Celem nowej ustawy jest ochrona praw własności kupującego. Po zarejestrowaniu umowy w księdze wieczystej sprzedający nie może sprzedać tej nieruchomości nikomu innemu ani umieścić jej w hipotece. Zgodnie z tym nowym prawem Twoja własność będzie bezpieczna, dopóki nie uzyskasz pozwolenia na uzyskanie tytułu własności.
5) Pozwolenie na zakup
Nabywcy będący obywatelami innych krajów niż Turcy cypryjscy muszą złożyć wniosek do Rady Ministrów w celu uzyskania zezwolenia na przeniesienie tytułów własności na ich nazwisko. Wniosek kupującego o „Pozwolenie na zakup” (PTP) może przygotować i złożyć przez Agencję lub Adwokata. Alternatywnie może to sporządzić prawnik; koszty wahają się od 2000 £ Stg do 2100 £ Stg.
Do tego wniosku PTP potrzebujemy kserokopię paszportu kupującego i oświadczenie o niekaralności kupującego (raport o charakterze), które można uzyskać na lokalnym posterunku policji kupującego (należy złożyć oryginalne kopie). Musi to być nowy dokument z datą.
Rozpatrzenie wniosków PTP zajmuje obecnie rządowi Cypru Północnego około 6 miesięcy. Brak tytułu własności nie uniemożliwia kupującemu sprzedaży nieruchomości.
Wnioski o PTP są zwykle formalnością, chyba że:
1. 1. Kupujący jest karany
2. 2. Nieruchomość wychodzi na bazę wojskową. (doradzimy w tej sprawie)
Pomiędzy podpisaniem przez kupującego umowy sprzedaży a faktycznym otrzymaniem tytułu własności; kupujący jest właścicielem nieruchomości „na podstawie umowy”. Z chwilą podpisania umowy sprzedaży sprzedający zrzeka się wszelkich praw do nieruchomości i przekazuje kupującemu pełną własność. Na tym etapie kupujący może również zażądać od sprzedającego nieodwołalnego POA w tym celu. Nabywcy nieruchomości mogą swobodnie sprzedawać, wynajmować lub modyfikować swoją nieruchomość po objęciu jej w posiadanie.
6) Przeniesienie tytułu własności
Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów zarówno sprzedający, jak i kupujący płacą odpowiednie podatki od przeniesienia własności, a sprzedający przenosi tytuł własności na nazwisko kupującego w księdze wieczystej.
Sprzedający płaci podatek od zysków kapitałowych obecnie w wysokości 4%, a kupujący płaci podatek skarbowy obecnie w wysokości 0,5%, VAT obecnie w wysokości 5% i podatek od przeniesienia tytułu własności obecnie w wysokości 3%. Obywatele spoza TRNC mogą kupić tylko jedną nieruchomość w swoim imieniu.
Podsumowanie zakupu nieruchomości na własność:
o • Wybór nieruchomości i uzgodnienie warunków płatności,
o • Wpłacana jest kaucja za rezerwację i wykonywane jest „Wyszukiwanie nieruchomości”,
o • Umowy są podpisywane przez kupującego i sprzedającego, a kupujący dokonuje płatności zgodnie z ustalonymi warunkami płatności,
o • wniosek „Pozwolenie na zakup” składany do MSW,
o • Po wydaniu pozwolenia na zakup sprzedający przeniesie tytuł własności na nazwisko kupującego.

Piotr Schneider
tel. +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber
tel. miejski +48 616-243-758
piotr@piotrschneider.com
www.piotrschneider.com

Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00
https://www.youtube.com/watch?v=zQpWj46obTw

1 opinia dla PROCEDURA ZAKUPU NIERUCHOMOŚĆI NA CYPRZE PÓŁNOCNYM PRZEZ OSOBY ZAGRANICZNE

  1. Piotrs Schneider

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL