Nevis International Exempt Trusts

W nawiązaniu do poprzedniej notatki, dotyczącej podstaw Struktura zaufania w Nevis staramy się zbadać praktyczne zastosowania trustów i szczegółowo opisać studia przypadków, w których trusty są wykorzystywane jako skuteczne narzędzie planowania spadkowego i spadkowego oraz ochrony aktywów.

Trust tworzy podział własności pomiędzy Powiernikiem, który jest prawnym właścicielem Funduszu Powierniczego, a Beneficjentami, którzy są sprawiedliwymi właścicielami. Powiernik jest związany szeregiem obowiązków powierniczych i ustawowych, aby przez cały czas działać w najlepszym interesie Beneficjentów jako całości, przy jednoczesnym przestrzeganiu warunków umowy powierniczej. W międzyczasie muszą również chronić, chronić i wzmacniać Fundusz Powierniczy.

Tworzenie zaufania
Podczas zakładania Trustu istnieją trzy pewniki, które muszą być spełnione, aby potwierdzić i ustanowić Trust.

Są to:

Pewność intencji: wyraźna intencja, że ​​Założyciel zamierza utworzyć Trust poprzez przeniesienie własności prawnej własności Trustu na Powiernika, aby był w posiadaniu na rzecz określonych beneficjentów. Dowodem na to jest zawarta umowa powiernicza i jest poparta jasną komunikacją między Osadnikiem / ich doradcą (doradcami) a Powiernikiem, omawiającą cele i intencje, jakie Osadnik ma wobec Trustu przed ustanowieniem.
Pewność przedmiotu: jasno zdefiniowana własność powiernicza, początkowo rozliczone fundusze wynoszą zwykle 1 USD, 10 USD lub 100 USD i jest to wskazane w Umowie Powierniczej, z dalszymi aktywami, które zostaną dodane w późniejszym terminie.
Pewność przedmiotów – jasno określeni Beneficjenci lub Klasa Dobroczynna, która skorzysta z Trustu, do której może należeć Osadnik.
Inne uwagi, które Założyciel powinien poczynić na początku, obejmują; czy istnieją jakieś nieprzewidziane okoliczności dla Beneficjentów korzystających i czy zostanie wyznaczony Opiekun w celu zapewnienia pewnego nadzoru nad strukturą i wybrania zaufanego i doświadczonego Powiernika do administrowania Trustem w imieniu Beneficjentów.

Podczas gdy Założyciel zrezygnował z prawnego tytułu własności aktywów, Założyciel może zażądać od Powiernika podjęcia określonych działań oraz określenia wytycznych i warunków, w jaki sposób i kiedy Beneficjenci mają korzystać z Funduszu Powierniczego. Powinny one być wyrażone jako życzenie Osadnika i nie są prawnie wiążące. Chroni to ważność struktury i wspiera pewność intencji, że Osadnik zamierza przekazać „lejce” Powiernikowi. W przypadku Trustu uznaniowego, Powiernik podejmuje ostateczną decyzję, czy Beneficjent powinien skorzystać z Trustu, zwracając szczególną uwagę na jego obowiązek powierniczy w zakresie uwzględniania interesów wszystkich Beneficjentów przed dokonaniem jakiejkolwiek dystrybucji aktywów powierniczych.

Podczas gdy Settlor może zastrzec pewne uprawnienia, takie jak zachowanie uprawnień inwestycyjnych nad aktywami powierniczymi (co jest najczęściej używanym uprawnieniem zastrzeżonym), zastrzegając zbyt wiele uprawnień, Trust może zostać odłożony jako fikcja, z naruszeniem pierwszego pewność intencji.

Zbadamy niektóre studia przypadków, aby dowiedzieć się, dlaczego Trust może zostać ustanowiony w pierwszej kolejności i jakie korzyści z tego płyną.

Studium przypadku 1: Beneficjent rozrzutności
Może istnieć członek rodziny, który stara się wydać w ramach swoich środków, miał kłopoty z uzależnieniem lub być może nie miał dostępu do poprzedniego bogactwa i, odziedziczając ryczałt, zaryzykowałby szybką erozję swojego dziedzictwa bez oszczędzania na przyszłe wydarzenia.

Struktura powiernicza mogłaby chronić tego Beneficjenta i Aktywa Powiernicze przed wyczerpaniem oraz zapewniać ciągłe wsparcie Beneficjentowi przez cały okres ich życia, bez szybkiego zmniejszania korpusu Funduszu Powierniczego.

Oto kilka przykładów tego, w jaki sposób Trust mógłby pomóc; poprzez bezpośrednie opłacanie rachunków medycznych i edukacyjnych Beneficjenta, zakup domu do zamieszkania przez Beneficjenta lub pomoc przy wsparciu finansowym własnego dziecka Beneficjenta.

Może również istnieć Beneficjent warunkowy określony w Umowie Powierniczej, że jego korzyść jest uzależniona od określonego zdarzenia, na przykład ukończenia 25 roku życia lub zawarcia małżeństwa. Zapewnia to elastyczność w odniesieniu do przyszłych potrzeb i/lub potencjalnych sytuacji awaryjnych.

Studium przypadku 2: Planowanie podatkowe i przekazywanie aktywów następnej generacji
Chociaż wszyscy klienci powinni korzystać z niezależnych porad podatkowych, korzystanie z Trustu może być skutecznym narzędziem planowania podatkowego i scentralizować własność światowych aktywów, legalnie należących do Trustee.

Na przykład, nie byłoby podatku spadkowego należnego od aktywów posiadanych w ramach Trustu po śmierci Settlora. Chociaż Beneficjenci powinni zasięgnąć porady podatkowej przed otrzymaniem wypłaty z funduszu powierniczego.

Studium przypadku 3: Zachowanie bogactwa i wybrane rozmieszczenie aktywów
To prowadzi nas ładnie do zachowania bogactwa rodzinnego i planowania majątku.

Ustanawiając Trust, zapewniłoby to; uporządkowane dziedziczenie majątku po śmierci Osadnika, zachowanie majątku w rodzinie, ciągłość własności przedsiębiorstwa rodzinnego po śmierci Osadnika oraz ochrona majątku rodziny.

Trust ustanowiłby również jasną i niepodważalną podstawę do podziału majątku po śmierci Settlora i chroniłby majątek rodzinny przed rozproszeniem

Dzięki zapewnieniu usług niezależnej, eksperckiej osoby do zarządzania i kontrolowania aktywów (Powiernika), kapitał może zostać zachowany dla następnego pokolenia, a majątek może być przechowywany dla nieletnich lub innych osób pozostających na utrzymaniu.

Studium przypadku 4: Przymusowe dziedziczenie
W niektórych jurysdykcjach lokalne prawo wymaga, aby aktywa znajdujące się w majątku danej osoby przechodziły na określonych spadkobierców w określonych proporcjach. W wyniku zawarcia umowy powierniczej Nevis aktywa zostaną rozdzielone zgodnie z postanowieniami umowy powierniczej.

Studium przypadku 5: Poufność
Wspólnym priorytetem osoby o wysokiej wartości netto, która chce założyć Trust, jest poufność. Przenosząc prawną własność aktywów na Powiernika do przechowywania w ramach Trustu, pomaga to Osadnikowi w zachowaniu poufności ich aktywów.

W Nevis nie ma rejestru właścicieli rzeczywistych, w przeciwieństwie do wielu innych jurysdykcji offshore, a podczas rejestracji Trustu w Rejestrze Nevis jedyne informacje, które należy zarejestrować, to nazwa Trustu, zarejestrowany adres (adres Powiernika), i nazwisko Powiernika. Informacje te są traktowane jako poufne.

Studium przypadku 6: Ochrona zasobów
Klient może dążyć do ochrony stabilnego środowiska politycznego i społecznego w celu posiadania i zarządzania swoimi aktywami lub szukać bezpiecznej jurysdykcji, aby zachować swoje aktywa w przypadku przeprowadzki lub pracy za granicą.

Mogą również dążyć do ochrony majątku powierniczego przed przyszłymi stronami, które przyjdą do sądu w nadziei na odłożenie trustu na bok w celu uzyskania dostępu do funduszu powierniczego. Próba zaatakowania struktury Trust może pochodzić od szeregu skarżących, takich jak; niezadowolony Beneficjent, rozwiedziony małżonek lub przyszły wierzyciel.

Nevis International Exempt Trust Ordinance stanowi, że każdy wierzyciel musi złożyć kaucję w wysokości 100,000 XNUMX USD u Ministra Finansów w Nevis przed wniesieniem jakiegokolwiek powództwa lub postępowania przeciwko Trustowi. Ciężar dowodu spoczywa również w całości na skarżącym, który musi ustalić swoje roszczenie „poza wszelką wątpliwość”.

Zapewniając, że; cele i intencje Trustu są omawiane z Powiernikiem na początku, trzy pewniki są wyraźnie na miejscu, a akt jest właściwie sporządzony po ustanowieniu, co zapewni Trustowi wysoki poziom ochrony przed potencjalnym atakiem.

Studium przypadku 7: Fundusz charytatywny
Wreszcie, osoba nastawiona na filantropię może założyć fundację charytatywną z określonym celem charytatywnym. Może to obejmować zapewnienie; łagodzenie ubóstwa, rozwój edukacji, rozwój religii, rozwój sztuki, kultury, dziedzictwa lub nauki i/lub promowanie praw zwierząt.

Jeżeli cel charytatywny określony przez Założyciela na początku nie może zostać zrealizowany z jakiegokolwiek powodu, prawo przewiduje, że sąd może nakazać wykorzystanie majątku na inny cel charytatywny podobny do pierwotnie zamierzonego.

Podsumowanie
Podsumowując, istnieje wiele nowoczesnych zastosowań zagranicznych struktur powierniczych, które nadal się rozwijają.

Pojawiającym się trendem jest dodawanie aktywów kryptowalutowych do struktury Trustu, chociaż warto zauważyć, że przy przyjmowaniu tego rodzaju aktywów do Trustu wymagana jest znaczna należyta staranność i zaleca się dodanie specjalnej klauzuli do umowy powierniczej, aby umożliwić inwestowanie majątku powierniczego w takie niestabilne aktywa o wysokim ryzyku.

Piotr Schneider
tel. +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber- Messenger
tel. miejski +48 616-243-758
Prawnik – https://www.piotrschneider.com/
Nieruchomości PEŁNA OFERTA  https://cypr-wgn.pl/
WAŻNE informacje i tanie bilety lotnicze  https://www.piotrschneider.com/blog/
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00
Książki e-booki – https://www.piotrschneider.com/ksiazki-e-booki/
YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UC4G3kSvDCvR_sxzdp76VMZw

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nevis International Exempt Trusts”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL