MALTA – obywatelstwo i paszport.

(1 opinia klienta)

Położona w centrum Morza Śródziemnego Malta cieszy się doskonałą
reputacją ze względu na wspaniały klimat, przyjaznych ludzi,
niski wskaźnik przestępczości i doskonałą jakość życia. Atrakcyjne
miejsce do zamieszkania lub posiadania drugiego domu,
Malta ma również doskonałe połączenia lotnicze.
Maltańskie obywatelstwo według naturalizacji
Inwestycja: 738 000 EUR (lub 888 000 EUR w drodze wyjątku)
w zależności od długości statusu pobytu (odpowiednio 36 lub 12
miesięcy)
Czas przetwarzania: Wnioskodawcy i wszyscy dorośli pozostający
na utrzymaniu muszą posiadać status pobytu na Malcie przez
co najmniej 36 miesięcy (lub w drodze wyjątku 12 miesięcy), zanim
będą mogli ubiegać się o obywatelstwo

Maltańskie obywatelstwo według naturalizacji
Inwestycja: 738 000 EUR (lub 888 000 EUR w drodze wyjątku)
w zależności od długości statusu pobytu (odpowiednio 36 lub 12
miesięcy)
Czas przetwarzania: Wnioskodawcy i wszyscy dorośli pozostający
na utrzymaniu muszą posiadać status pobytu na Malcie przez
co najmniej 36 miesięcy (lub w drodze wyjątku 12 miesięcy), zanim
będą mogli ubiegać się o obywatelstwo

Kluczowa korzyść:
Atrakcyjne miejsce do zamieszkania lub posiadania drugiego
domu, strategicznie zlokalizowane, z doskonałymi połączeniami
lotniczymi
Proces Obywatelstwa Malty poprzez inwestycje bezpośrednie
pozwala na nadanie obywatelstwa poprzez zaświadczenie o naturalizacji
cudzoziemców i ich rodzinom, które przyczyniają się
do rozwoju gospodarczego kraju.
Jest to możliwe po 36-miesięcznym (lub wyjątkowo 12-miesięcznym)
okresie pobytu.
Każdy wniosek podlega rygorystycznemu procesowi należytej
staranności, w tym dokładnej kontroli przeszłości.
Wspólnotowa Agencja Maltańska jest właściwą agencją rządu
maltańskiego odpowiedzialną za administrowanie przepisami.
Korzyści z obywatelstwa maltańskiego
— Ruch bezwizowy przy przyjeździe do 186 miejsc docelowych
— Dostęp do przejrzystego i renomowanego centrum finansowego
oraz najlepszej jurysdykcji dla międzynarodowego biznesu
— Najsurowsze na świecie standardy należytej staranności
i weryfikacji kandydatów, zapewniając w ten sposób obywatelstwo
tylko wysoce szanowanym kandydatom.
— Atrakcyjne miejsce do zamieszkania lub posiadania drugiego
domu, strategicznie zlokalizowane z doskonałymi połączeniami
lotniczymi.
Wymagania obywatelstwa maltańskiego przez naturalizację
Wniosek o przyznanie obywatelstwa Malty przez naturalizację
przez inwestycje bezpośrednie jest dokładnie sprawdzany i oceniany
oraz przechodzi czterostopniowy proces due diligence.
Aby się zakwalifikować, muszą być spełnione następujące wymagania:

— Minimalny wiek wszystkich kandydatów to 18 lat
— Inwestycja w wysokości co najmniej 600 000 EUR
(lub w drodze wyjątku 750 000 EUR) w zależności od długości statusu
pobytu (odpowiednio 36 miesięcy lub 12 miesięcy)
— Zakup nieruchomości mieszkalnej na Malcie o wartości
co najmniej 700 000 EUR, który musi być utrzymywany przez pięć
lat. Alternatywnie, dzierżawa nieruchomości mieszkalnej o wartości
czynszowej co najmniej 16 000 EUR rocznie, również utrzymywana
przez pięć lat. W tym pięcioletnim okresie obiekt nie może
być podnajmowany. W okresie zamieszkania wymagana jest 36-
miesięczna (lub wyjątkowo 18-miesięczna) umowa najmu lub zakup
nieruchomości
— Darowizna w wysokości co najmniej 10 000 EUR na rzecz
zarejestrowanej organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia sportowego,
kulturalnego, naukowego, filantropijnego.
— Legalny pobyt na Malcie przez co najmniej 36 miesięcy
(lub 12 miesięcy, w drodze wyjątku), co obejmuje dzierżawę nieruchomości
mieszkalnej o wartości czynszowej co najmniej 16 000
EUR rocznie, utrzymywanej przez ten sam okres.
— Wnioskodawcy potrzebują ważnej karty pobytu, aby ubiegać
się o obywatelstwo
Procedury i ramy czasowe
Wnioski należy składać na formularzach i dołączyć do nich odpowiednie
opłaty oraz określone dokumenty.
Przeprowadzane są bardzo szczegółowe kontrole due diligence
i wniosek zostanie odrzucony, jeśli okaże się, że zawiera nieprawdziwe
informacje lub pominięcia.
W przypadku pozytywnego wyniku kontroli należytej staranności
na poziomie 1, przeprowadzonej przez Wspólnotową Agencję
Malty, zostanie złożony wniosek o zezwolenie na pobyt. Po okceptacji
miejsca zamieszkania zostanie złożony wniosek o przyznanie
uprawnień, a następnie (poziomy 2, 3 i 4) agencja dokona kontroli
due diligence i przedstawi ją właściwemu maltańskiemu ministro-

wi, który zadecyduje o tym, czy wnioskodawca kwalifikuje się
do ubiegania się o obywatelstwo.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosek o obywatelstwo
zostanie złożony do Agencji Wspólnoty Maltańskiej po 36
miesiącach pobytu (lub 12 miesiącach w drodze wyjątku).
Po tym, jak minister zdecyduje, czy wnioskodawca może otrzymać
obywatelstwo maltańskie, wybrany wnioskodawca będzie musiał
spełnić wyjątkowe wymagania dotyczące inwestycji, darowizn
i własności.
Następnie wnioskodawca zostanie zaproszony do złożenia przysięgi
wierności na Malcie i otrzyma maltański certyfikat naturalizacji.
Wspólnotowa Agencja Malta będzie prowadzić ciągły monitoring
przez pięć lat.
Podwójne obywatelstwo — na Malcie nie ma ograniczeń dotyczących
podwójnego obywatelstwa.
Rynek nieruchomości na Malcie
Maltański rynek nieruchomości w ostatnich latach odniósł sukces
w Europie, odnotowując pięć lat ciągłego wzrostu zarówno
pod względem liczby zakupionych nieruchomości, jak i ogólnego
wolumenu.
Maltańczycy, naród właścicieli domów, lubią inwestować
w nieruchomości.
Ta perspektywa kulturowa, wraz z przybyciem wielu obcokrajowców,
szczególnie z zamożnych sektorów finansowych, stworzyła
popyt na nieruchomości zarówno ze strony lokalnych, jak i zagranicznych
inwestorów.
Podczas gdy rynek nieruchomości wydaje się stabilizować, nadal
istnieje popyt na nieruchomości dobrej jakości. Sliema i St. Julians
to bardzo poszukiwane miejsca, z wieloma popularnymi restauracjami
i obiektami rozrywkowymi.
Wybrzeże w Sliemie i St. Julians jest zdominowane przez bloki
mieszkalne z widokiem na morze, podczas gdy tradycyjne maltańskie
kamienice można znaleźć wzdłuż ulic wybrzeża.

Valetta, kolejne popularne miejsce zakupu nieruchomości,
to tradycyjnie dzielnica handlowa, w której dostępnych jest bardzo
niewiele nieruchomości mieszkalnych.
Powoli się to zmienia, ale ze względu na status wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz bogactwo pięknych starych
budynków pełnych uroku i charakteru, rozwój miasta jest bardzo
ograniczony.
Program stałego pobytu na Malcie
Malta to bardzo atrakcyjna lokalizacja do prywatnego zamieszkania.
Kraj wyspiarski cieszy się stabilnym klimatem politycznym i jest
strategicznie położony, z doskonałymi połączeniami lotniczymi.
Program stałego pobytu na Malcie oferuje osobom spoza Malty
możliwość uzyskania europejskiego zezwolenia na pobyt w kraju
UE oraz podróżowanie bezwizowe w obrębie europejskiej strefy
Schengen.
Korzyści z pobytu na Malcie według inwestycji
— Pobyt w kraju UE i ruch bezwizowy w strefie Schengen
Schengen
— Prawo do nieograniczonego pobytu na Malcie
— Inwestycja wymagana tylko przez pierwsze pięć lat
— Brak wymogu zamieszkania
Wymagania programu stałego pobytu na Malcie
Główny wnioskodawca musi mieć co najmniej 18 lat, aby się
zakwalifikować musi złożyć oświadczenie pod przysięgą, że od dnia
złożenia wniosku posiada kapitał w wysokości co najmniej 500
000 EUR (z czego 150 000 EUR powinno być w aktywach finansowych).
Aby zakwalifikować się do programu, należy spełnić następujące
wymagania dotyczące aplikacji:

— Zakup nieruchomości o wartości 350 000 EUR (300.000 EUR
na Malcie Południowej lub Gozo) lub dzierżawa nieruchomości
o wartości 12 000 EUR rocznie (10 000 EUR na Malcie Południowej
lub Gozo)
— Wkład w wysokości 28 000 EUR w gospodarkę maltańską
w przypadku zakupu nieruchomości mieszkalnej lub 58 000 EUR
w przypadku wynajmu nieruchomości.
— Darowizna na rzecz organizacji pozarządowej w wysokości
2000 euro
— Bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości 40
000 EUR
Procedury i ramy czasowe pobytu według inwestycji na Malcie
Wymogi dotyczące składania wniosków i procedury dotyczące
programu stałego pobytu na Malcie są rozsądne i proste.
Wniosek składa się do Agencji Rezydencji Maltańskiej, agencji
rządowej odpowiedzialnej za wnioski.
Po rygorystycznych kontrolach due diligence, wnioskodawcy
zostaną poproszeni o ukończenie kwalifikujących się inwestycji,
a następnie otrzymają zezwolenie na pobyt.
Agencja Residency Malta wyda wybranym kandydatom maltański
certyfikat pobytu, który działa jako zezwolenie.

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger

1 opinia dla MALTA – obywatelstwo i paszport.

 1. Schneider

  PIOTR SCHNEIDER
  +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
  +48 616-243-758
  CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
  OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://domnacyprze.com/

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL