Jakie są ważne różnice między rodzajami aktów własności w TRNC?

Najcenniejszym aktem własności sektora nieruchomości w TRNC jest akt turecki. Ten tytuł własności odnosi się do tytułu własności wszystkich nieruchomości posiadanych przed 1974 r., niezależnie od tożsamości. Odpowiednikiem tytułu własności jest tytuł własności Turków, którzy wyemigrowali z greckiej części państwa w zamian za posiadane tam majątki. Odcinek przydziału to tytuł własności nieruchomości przyznawany tym, którzy wyjeżdżają z Turcji i osiedlają się na wyspie za zgodą Republiki Tureckiej.

Mieszkanie z kuponem na przydział może być tańsze niż inne. Ponieważ przez większość czasu gwarancja tytułu własności jest ryzykowna. Takiego ryzyka nie ma w przypadku domów z tureckimi tytułami. Jako ważny i bezpieczny rodzaj tytułu własności pod każdym względem możemy powiedzieć, że tytułem własności, który może być preferowany przy zakupie domu, jest turecki tytuł własności.

Bardzo ważne jest zeskanowanie tytułu własności przy zakupie domu od TRNC. Tytuł własności domu musi być wiarygodny. Ogólnie rzecz biorąc, tureckie wabiki i równoważne słuchawki są postrzegane jako niezawodne. Najbardziej niezawodnymi opcjami mieszkaniowymi są opcje mieszkaniowe w nowych projektach mieszkaniowych. Tytuły własności nowo wybudowanych domów, które nie zostały uwzględnione w tym bałaganie, są wiarygodne. Możesz uzyskać wsparcie od ekspertów w zakresie przepisów TRNC dotyczących nieruchomości i możesz ocenić niezawodne opcje mieszkaniowe odpowiednie dla Twojego budżetu z pomocą niezawodnej firmy.

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
+48 616-243-758
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00

What are the Important Differences Between the Title Deed Types in the TRNC?

The most valuable title deed of the real estate sector in the TRNC is the Turkish title deed. This title deed refers to the title deed of all real estates owned before 1974, regardless of identity. The equivalent title deed is the title deed to the Turks who migrated from the Greek part of the state in return for their properties there. The allocation stub is the real estate title given to those who go to the island from Turkey and settle on the island with the approval of the TR.

Houses with allocation vouchers may be cheaper than others. Because most of the time, the title deed guarantee is risky. There is no such risk for houses with Turkish titles. As a valid and safe type of title deed in every respect, we can say that the title deed that can be preferred when buying a house is a Turkish title deed.

It is very important to scan the title deed when buying a house from the TRNC. The title deed of the house must be reliable. In general, Turkish decoys and equivalent earphones are seen as reliable. The most reliable housing options are the housing options in new housing projects. The title deeds of the newly built houses that are not included in this mess are reliable. You can get support from experts about TRNC real estate regulations, and you can evaluate reliable housing options suitable for your budget with the help of a reliable company.

 

 

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jakie są ważne różnice między rodzajami aktów własności w TRNC?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL