Jak rozliczyć import usług od kontrahenta spoza UE?

Obecnie przedsiębiorcy dokonujący zakupów różnego rodzaju usług, nie ograniczają się wyłącznie do firm polskich. Często zakupy dokonywane są z państw spoza Unii Europejskiej, w tym z USA czy Australii. Dochodzi wtedy do transakcji, która stanowi import usług. Otrzymana faktura nie ma jednak zwykle naliczonego VAT i jego rozliczenie leży po stronie nabywcy.

Kiedy występuje import usług
Z ustawy o VAT wynika, jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana transakcja stanowiła import usług:

miejscem świadczenia usługi jest Polska (tu bierze się pod uwagę kraj nabywcy),
świadczącym usługę jest podatnik, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski i nie rozliczył z tytułu tej transakcji samodzielnie w polskim urzędzie skarbowym podatku należnego,
usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski, która jest zobowiązana do rozliczania w polskim urzędzie skarbowym.

 

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Import usług – obowiązek podatkowy
Dla transakcji importu usług charakterystyczną cechą jest to, że sama faktura nie decyduje o obowiązku podatkowym i rozliczeniu VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu:

Katalog Stron
zakończenia usługi lub
otrzymania zapłaty przez usługobiorcę,
w zależności co nastąpiło jako pierwsze.

Obowiązek podatkowy wyznacza dzień, w którym należy wykazać rozliczenie transakcji importu usług.

Jak rozliczać import usług
W przypadku importu usług cena nabycia usługi stanowi podstawę do naliczenia podatku VAT. Jeżeli wartość wyrażona jest w walucie obcej, to należy ją przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Otrzymana wartość będzie stanowiła kwotę netto, od której należy wyliczyć podatek VAT (zwykle wg stawki 23%).

Przykład.

Przedsiębiorca zakupił od firmy z USA szablon strony internetowej na kwotę 50 USD. Zapłata jak i udostępnienie szablonu nastąpiły w tym samym dniu, tj 22.05.2015 r.

Wyliczenie:

50 USD x 3,6605 (tabela nr 097/A/NBP/2015 z dnia 2015-05-21) = 183 zł

183 zł x 23% = 42 zł

Podstawa opodatkowania wynosi 183 zł, a kwota należnego podatku VAT to 42 zł.

Co ważne, jeżeli zakup związany jest z czynnościami opodatkowanymi, to przedsiębiorcy przysługuje odliczenie naliczonego podatku w tej samej kwocie. Tym samym transakcja pod względem VAT staje się neutralna.

Import usług w deklaracji VAT
Import usług stanowi transakcję, którą wyodrębnia się w deklaracji VAT. Zakup usługi od podatnika spoza UE wykazuje się w dwóch miejscach (deklaracja VAT-7 wersja 14):

pola 27 i 28 (część C, wiersz 11. Import usług),
pola 41 i 42 (część D.2. Nabycie towarów i usług pozostałych).
Import usług przez nievatowca Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, również mają obowiązek rozliczenia podatku VAT. Ponieważ nie są zobowiązani do składania deklaracji VAT-7, to w takim wypadku wykazują rozliczenie importu usług w deklaracji VAT-9M. Co ważne deklarację należy złożyć i wyliczony podatek uiścić do 25-ego dnia miesiąca następującego po tym, w którym transakcja miała miejsce. U przedsiębiorców prowadzących Księgę przychodów i rozchodów, opłacony VAT będzie stanowić koszty firmowy.
Podsumowując, zakup usługi od podatnika z innego kraju spoza UE, niezależnie od tego czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym czy też korzystającym ze zwolnienia – wywołuje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług.

 

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
+48 616-243-758
CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak rozliczyć import usług od kontrahenta spoza UE?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL