GRECJA 🏆 obywatelstwo i paszport.

(1 opinia klienta)

— Jako państwo członkowskie UE Grecja oferuje swoim mieszkańcom
i obywatelom szereg korzyści, w tym wysoki poziom bezpieczeństwa
i ochrony, doskonałe możliwości edukacyjne, solidne
opcje opieki zdrowotnej i niezawodne praworządność.
Kluczowe zalety programu Golden Visa dla Grecji
Inwestycja — Inwestycja w nieruchomości o wartości 250
000 EUR
Czas przetwarzania — 1–dwa miesiące od złożenia wniosku
do zatwierdzenia
Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania
się do Grecji, UE i europejskiej strefy Schengen
— Ruch bezwizowy w obrębie europejskiej strefy Schengen
— Brak wymogu zamieszkania w Grecji
— Zezwolenia na pobyt można uzyskać w ciągu 30–60 dni
— Nieograniczony termin ważności zezwolenia na pobyt
— Możliwość wynajęcia nieruchomości inwestycyjnej
— Pobyt dla całej rodziny (małżonek, dzieci poniżej 21 roku życia
oraz rodzice głównego wnioskodawcy i małżonka)
— Uprawnienie do ubiegania się o obywatelstwo po siedmiu
latach pobytu
— Możliwość posiadania akcji i otrzymywania dochodów
z dywidend spółki zarejestrowanej w Grecji (ale nie do pracy
w Grecji)
Kluczowe zalety programu Golden Visa dla Grecji
— Ruch bezwizowy w obrębie europejskiej strefy Schengen
— Brak wymogu zamieszkania w Grecji
— Zezwolenia na pobyt można uzyskać w ciągu 30–60 dni
— Nieograniczony termin ważności zezwolenia na pobyt
— Możliwość wynajęcia nieruchomości inwestycyjnej
— Pobyt dla całej rodziny (małżonek, dzieci poniżej 21 roku życia
oraz rodzice głównego wnioskodawcy i małżonka)

— Uprawnienie do ubiegania się o obywatelstwo po siedmiu
latach pobytu
— Możliwość posiadania akcji i otrzymywania dochodów z dywidend
spółki zarejestrowanej w Grecji (ale nie do pracy w Grecji)
Wymagania greckiego programu Golden Visa
Grecki program złotej wizy to program powstały w 2013 r., który
umożliwia obywatelom spoza UE i członkom ich rodzin uzyskanie
zezwolenia na pobyt stały w Grecji. Zezwolenia na pobyt mogą
być odnawiane co pięć lat.
Opcje kwalifikacyjne do programu to:
Opcje nieruchomości
— Inwestycja w nieruchomość o minimalnej wartości 250 000
EUR plus należne podatki
— 10-letnia umowa najmu zakwaterowania w hotelu lub umeblowanych
rezydencji turystycznych w turystycznych kompleksach
noclegowych (art. 8 ustawy 4000/2001)
— Wkład kapitałowy o minimalnej wartości 400 000 EUR
do spółki mającej siedzibę lub siedzibę w Grecji (z wyjątkiem spółek
inwestycji portfelowych i spółek zajmujących się inwestowaniem
w nieruchomości) w celu nabycia udziałów w podwyższeniu
kapitału zakładowego lub obligacji, które są, w momencie emisji
dopuszczony do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych
mechanizmach obrotu działających w Grecji
— Wkład kapitałowy o minimalnej wartości 400 000 EUR
na rzecz spółki inwestującej w nieruchomości (art. 21 ustawy
2778/1999), która będzie inwestować wyłącznie w Grecji, w celu
nabycia udziałów w podwyższeniu kapitału zakładowego
— Wkład kapitałowy o minimalnej wartości 400 000 EUR
do zamkniętej spółki inwestycyjnej (art. 5 ustawy 2367/1995)
w celu nabycia udziałów lub do zamkniętego funduszu inwestycyjnego
(art. 7 ustawy 2992/2002) w celu nabycie udziałów pod warunkiem,
że wyżej wymienione alternatywne instytucje inwestycyj-

ne mają zamiar inwestować wyłącznie w spółki mające siedzibę
lub zakłady w Grecji
— Zakup greckich obligacji rządowych o minimalnej wartości
nabycia 400 000 EUR i pozostałym terminie zapadalności wynoszącym
co najmniej trzy lata w momencie zakupu, za pośrednictwem
instytucji kredytowej z siedzibą w Grecji, która będzie również
pełnić funkcję depozytariusza tych obligacji
— Zakup akcji lub obligacji korporacyjnych o minimalnej wartości
nabycia 800 000 EUR, które są dopuszczone do obrotu lub są
przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych
mechanizmach obrotu, działających w Grecji
— Zakup jednostek o minimalnej wartości 400 000 EUR funduszu
inwestycyjnego zarejestrowanego w Grecji lub innym kraju
z zamiarem inwestowania wyłącznie w akcje, obligacje korporacyjne
lub greckie obligacje rządowe, które są dopuszczone do obrotu
lub są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronne
mechanizmy handlu działające w Grecji
— Zakup jednostek lub udziałów o minimalnej wartości zakupu
400 000 EUR alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą
w Grecji lub innym kraju UE, który zamierza inwestować wyłącznie
w nieruchomości w Grecji
— Lokata terminowa o minimalnej wartości 400 000 EUR
w krajowej instytucji kredytowej na okres co najmniej jednego roku
ze stałym zleceniem odnowienia
Procedury i ramy czasowe programu Golden Visa dla Grecji
Krok 1: Odwiedź Grecję
Krok 2: Wybierz preferowaną nieruchomość
Krok 3: Złożenie wniosku
Krok 4: Ostateczna weryfikacja

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger

1 opinia dla GRECJA 🏆 obywatelstwo i paszport.

  1. Schneider

    PIOTR SCHNEIDER
    +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger

    CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
    OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://domnacyprze.com/

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL