Europejski nakaz zapłaty.

W celu wszczęcia postępowania należy wypełnić formularz A, wpisując do niego informacje dotyczące stron oraz określając charakter i kwotę roszczenia. Sąd rozpatrzy pozew i, o ile formularz jest prawidłowo wypełniony, powinien wydać europejski nakaz zapłaty w terminie 30 dni.

Europejski nakaz zapłaty musi zostać następnie doręczony pozwanemu przez sąd. Pozwany może wówczas uiścić żądaną kwotę, lub zgłosić sprzeciw. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 30 dni. W takim przypadku powód zdecyduje, czy sprawa zostanie przekazana do zwykłego sądu cywilnego, który rozpozna ją zgodnie z prawem krajowym, czy zostanie ona rozpoznana w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, czy też postępowanie zostanie zakończone.

W przypadku braku sprzeciwu ze strony pozwanego europejski nakaz zapłaty staje się automatycznie wykonalny. Kopia europejskiego nakazu zapłaty, w razie konieczności wraz z tłumaczeniem, musi zostać przesłana do organów ścigania egzekucyjnych w państwie członkowskim, w którym nakaz ten ma być wykonany. Wykonanie nakazu przebiega zgodnie z zasadami i procedurami krajowymi państwa członkowskiego, w którym wykonuje się europejski nakaz zapłaty. Szczegółowe informacje na temat wykonania nakazu znajdują się w odpowiedniej sekcji.

Przewodnik nie uwzględnia dwóch zmian, które weszły w życie 14 lipca 2017 r. Pierwsza zmiana polega na dodaniu możliwości kontynuacji postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Druga zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na roszczenia o wartości do 5 000 euro.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć odpowiednio w art. 17 i art. 2 rozporządzenia (WE) 861/2007 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/2421.

Powiązane strony

Europejski nakaz zapłaty – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty PDF (5817 Kb) pl

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
+48 616-243-758
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Europejski nakaz zapłaty.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL