Drobne roszczenia Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi alternatywę dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich. Orzeczenie wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby wydawania orzeczenia stwierdzającego jego wykonalność oraz bez możliwości zgłaszania sprzeciwu co do jego uznania.

Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty opracowano standardowe formularze, które są dostępne tutaj we wszystkich wersjach językowych. W celu wszczęcia postępowania należy wypełnić formularz A. Do formularza należy załączyć wszystkie dokumenty poświadczające, takie jakie pokwitowania, faktury itp.

Formularz A należy wysłać do sądu, któremu przysługuje właściwość w danej sprawie. Po otrzymaniu formularza pozwu sąd wypełnia część I formularza odpowiedzi. W terminie 14 dni od otrzymania formularza pozwu sąd powinien doręczyć pozwanemu jego odpis, wraz z formularzem odpowiedzi. Pozwany ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi, co polega na wypełnieniu części II formularza odpowiedzi. Sąd ma obowiązek przesłać powodowi odpis odpowiedzi w terminie 14 dni.

W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi pozwanego (o ile taka odpowiedź została przekazana) sąd wydaje orzeczenie w sprawie drobnego roszczenia albo zwraca się o przekazanie przez strony dodatkowych informacji na piśmie bądź wzywa strony do stawiennictwa na rozprawie. Na rozprawie – jeżeli sąd ją zarządzi – nie obowiązuje przymus adwokacki. Jeżeli sąd dysponuje odpowiednim wyposażeniem, rozprawę należy przeprowadzić za pośrednictwem wideokonferencji lub telekonferencji.

Orzeczenie podlega wykonaniu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – bez żadnych dodatkowych formalności – na podstawie zaświadczenia wydanego przez sąd (które może wymagać tłumaczenia na język innego państwa członkowskiego) i odpisu orzeczenia. Jedyny możliwy powód odmowy wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim to sytuacja, w której byłoby ono sprzeczne z innym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim i dotyczącym tych samych stron. Orzeczenie wykonuje się zgodnie z przepisami krajowymi i procedurami państw członkowskich, w których dochodzi do wykonania.

Powiązane strony

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 – tekst skonsolidowany z dnia 14 czerwca 2017 r. PDF (2175 Kb) pl

Przewodnik dla osób korzystających z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (1110 Kb) pl

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (2091 Kb) pl

Infografika dla konsumentów PDF (106 Kb) pl

Ulotka dla prawników praktyków PDF (558 Kb) pl

Ulotka dla przedsiębiorców PDF (240 Kb) pl

Zestaw narzędzi internetowych – informacje na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Drobne roszczenia – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

 

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
+48 616-243-758
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Drobne roszczenia Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL