Czy ulga mieszkaniowa przysługuje przy zakupie mieszkania za granicą?

(1 opinia klienta)

Jednym ze zwolnień podatkowych zawartych w ustawie o PIT jest ulga mieszkaniowa. Co istotne, zwolnienie to nie tylko ma zastosowanie do mieszkań zakupionych w Polsce, ale i także do nieruchomości położonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Kategoria:

Po upływie 5 lat nie zapłacisz podatku
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podatnik PIT sprzeda swoje mieszkanie lub inną nieruchomość w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie lub wybudowanie oraz osiągnie z tej sprzedaży dochód, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.

Zatem, jeśli podatnik zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat – obowiązek zapłaty podatku nie powstanie.

Natomiast należy mieć na uwadze to, że nawet jeśli osoba fizyczna zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, to i tak nadal ma możliwość zwolnienia z opodatkowania PIT przed upływem tego okresu.W tym zakresie pewne „koło ratunkowe” stanowi tzw. ulga mieszkaniowa.

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej
Warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie przez podatnika wydatków na własne cele mieszkaniowe, począwszy od dnia odpłatnego zbycia i nie później niż w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Ponadto należy pamiętać o tym, że kwota ulgi jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe, tzn. zwolniony od podatku jest dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Wydatki na cele mieszkaniowe
Regulacje zawarte ustawie o PIT wskazują na to, iż aby przesłanka wydatkowania na cele mieszkaniowe była spełniona, musi nastąpić nabycie własności rzeczy.

Wobec tego przykładowo, gdy podatnik podpisze umowę deweloperską, ale przeniesienie prawa własności do mieszkania odbędzie się dopiero po trzech latach, wówczas podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do ulgi.

Ponadto w zakresie ulgi mieszkaniowej została wydana interpretacja ogólna MF z 13 października 2021 r. (nr DD2.8202.4.2020), w której wskazano katalog wydatków spełniających kryteria wydatków na cele mieszkaniowe. Są to przykładowo wydatki na zakup:

kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej;
piekarnika;
szafki stanowiącej element mocowania umywalki;
oświetlenia, w tym taśm LED i oczek halogenowych;
okapu, pochłaniacza;
mebli, które są trwale połączone konstrukcyjnie z elementami budowlanymi, w tym tzw. mebli pod wymiar.
Ulga mieszkaniowa a zakup mieszkania za granicą
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT wydatki na cele mieszkaniowe muszą zostać poniesione na nieruchomość położoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Nie można zatem skorzystać z ulgi mieszkaniowej, przeznaczając przychody z odpłatnego zbycia lokalu na cele mieszkaniowe w Kanadzie, czy też Wielkiej Brytanii.

W tym zakresie warto pamiętać , że tę kwestię mogą również regulować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organy podatkowe mają bowiem prawo do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

1 opinia dla Czy ulga mieszkaniowa przysługuje przy zakupie mieszkania za granicą?

  1. Piotrs Schneider

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL