Cypryjskie spółki holdingowe i korzyści oferowane dzięki odliczeniu odsetek nominalnych (NID)

(1 opinia klienta)

Kontekst: firmy cypryjskie
Reputacja Cypru jako międzynarodowego centrum finansowego znacznie wzrosła w ostatnich latach. Cypr jest atrakcyjną jurysdykcją dla spółek handlowych i holdingowych i oferuje szereg ulg podatkowych.

Firmy korzystają z 12.5% stawki podatku od obrotu oraz zerowej stawki podatku od zysków kapitałowych. Ponadto Cypr ma ponad 50 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które pomagają w międzynarodowej strukturze podatkowej.

Rezydencja podatkowa
Spółka zarządzana i kontrolowana z Cypru jest uznawana za rezydenta podatkowego na Cyprze.

Co to jest odliczenie nominalnych odsetek i kiedy ma zastosowanie?
Spółki będące rezydentami podatkowymi Cypru i cypryjskie stałe zakłady (PE) spółek niebędących rezydentami podatkowymi Cypru są uprawnione do odliczenia nominalnych odsetek (NID) z tytułu wniesienia nowego kapitału wykorzystywanego do generowania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

NID został wprowadzony przez Cypr w 2015 r. w celu zmniejszenia rozbieżności w opodatkowaniu finansowania kapitałowego w porównaniu z finansowaniem dłużnym oraz w celu promowania zachęty do inwestycji kapitałowych na Cyprze. NID podlega odliczeniu w taki sam sposób jak koszty odsetek, ale nie powoduje żadnych zapisów księgowych, ponieważ jest to odliczenie „umowne”.

Jakie korzyści podatkowe są dostępne dzięki odliczeniu hipotetycznych odsetek?
NID jest odliczany od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Nie może przekroczyć 80% dochodu podlegającego opodatkowaniu, obliczonego przed odliczeniem nominalnych odsetek, wynikającego z nowego kapitału.

Firma mogłaby zatem osiągnąć efektywną stawkę podatkową na poziomie zaledwie 2.50% (stawka podatku dochodowego 12.50% x 20%).
Początkowo stopa NID została zdefiniowana jako rentowność 10-letnich obligacji rządowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, o który ubiega się NID, kraju, w którym nowy kapitał został wykorzystany, powiększona o 3% premię. Podlegało to minimalnej stawce równej rentowności 10-letnich obligacji rządu cypryjskiego powiększonej o 3% premię.

Od 1 stycznia 2020 r. stopa NID została zdefiniowana jako stopa procentowa rentowności 10-letnich obligacji rządowych kraju, w którym zainwestowano nowy kapitał, publikowana corocznie, powiększona o 5% premię. Stopa procentowa dziesięcioletnich obligacji rządowych Cypru nie będzie już stosowana jako ogólna stopa minimalna. Uznaje się to za istotne tylko wtedy, gdy kraj, w którym zainwestowano nowy kapitał, nie wyemitował żadnych obligacji rządowych na dzień 10 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zgłaszany jest NID.
Dodatkowe informacje dotyczące opodatkowania spółek na Cyprze
Z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są następujące źródła dochodu:

Dochód z dywidendy.
Dochody z odsetek, z wyłączeniem dochodów uzyskiwanych w toku zwykłej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Zyski z tytułu różnic kursowych (FX), z wyjątkiem zysków walutowych wynikających z obrotu walutami obcymi i powiązanymi instrumentami pochodnymi.
Zyski ze zbycia papierów wartościowych.
Koszty podlegające odliczeniu
Wszelkie wydatki poniesione w całości i wyłącznie w celu uzyskania dochodu podlegają odliczeniu przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu.

1 opinia dla Cypryjskie spółki holdingowe i korzyści oferowane dzięki odliczeniu odsetek nominalnych (NID)

 1. Schneider

  PIOTR SCHNEIDER
  +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
  +48 616-243-758
  CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
  OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://www.domnacyprze.com/
  Godziny pracy:
  Poniedziałek – Sobota
  w godzinach od 9.00 do 18.00

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

INFOLINIA PL