AUSTRALIA – STAŁY POBYT

(1 opinia klienta)

Australia jest jednym z najbogatszych krajów świata i cieszy
się doskonałą opinią.
Jest rozwiniętym, wielokulturowym krajem o niezwykle wysokim
rankingu Human Development Index i oferuje swoim mieszkańcom
doskonałą jakość życia, wolność gospodarczą oraz dobrą
ochronę swobód obywatelskich i praw politycznych.
Australia Residence-by-Investment
Inwestycja — Minimalny wkład 1,5 mln AUD w ramach Investor
Stream
Czas przetwarzania — Dziewięć–dwanaście miesięcy
Osoby ubiegające się o wizę muszą spełniać określone kryteria
przypisane do odpowiedniej podklasy wizowej.
Kryteria nakładane na wniosek wizowy będą obejmować wymagania
„w momencie składania wniosku”, wymagania „w momencie
podjęcia decyzji” lub kombinację obu.
Wnioski wizowe mogą zostać odrzucone, jeśli wnioskodawca
nie wykaże, że spełnia kryteria we właściwym czasie.
Wszystkie podklasy wizowe zawierają wymóg spełnienia określonych
kryteriów dotyczących zdrowia, charakteru i interesu publicznego.
Stali rezydenci są zobowiązani do spędzenia w Australii co najmniej
dwóch lat z pięcioletniego okresu lub wykazania znaczących
więzi z Australią w celu utrzymania statusu pobytu.
Proces ubiegania się o wizę australijską jest bardzo zorganizo-

wany i oparty na przepisach, regulacjach, polityce i instrumentach
prawnych.
Ramy czasowe rozpatrywania wniosku różnią się znacznie
w zależności od rodzaju wizy.
Departament Imigracji ma priorytetowy poziom przetwarzania,
w ramach którego wnioski wizowe, które przynoszą największe korzyści
dla kraju (wizy specjalistyczne) będą oceniane szybciej
niż te, które przynoszą mniejsze korzyści (wizy rodzinne).
Program Innowacji Biznesowych i Inwestycji
Istnieje sześć strumieni wizowych w ramach Programu Innowacji
Biznesowych i Inwestycji oraz Programu Talentów Biznesowych.
Program Innowacji i Inwestycji Biznesowych obejmuje:
— Strumień innowacji biznesowych — osoby fizyczne muszą
zdać test punktowy, odnieść sukces w karierze biznesowej z obrotem
biznesowym w wysokości co najmniej 500 000 AUD i aktywami
netto w wysokości 800 000 AUD. Muszą również uzyskać
i utrzymać znaczną własność i zarządzanie australijską firmą.
— Investor Stream — osoby fizyczne muszą zdać test punktowy,
mieć trzyletnie doświadczenie w inwestowaniu, zainwestować
1,5 miliona AUD w obligacje stanu lub terytorium Australii na cztery
lata i posiadać aktywa netto w wysokości 2,25 miliona AUD.
— Znaczący strumień inwestorów — osoby fizyczne muszą
przeznaczać co najmniej 5 milionów AUD na zgodną z przepisami
australijską inwestycję przez co najmniej cztery lata.
— Strumień przedsiębiorców — osoby fizyczne musiały podpisać
formalną umowę, aby otrzymać od australijskiej firmy finansowanie
typu venture capital w wysokości 200 000 AUD na komercjalizację i/
lub rozwój pomysłu lub produktu biznesowego o wysokiej wartości.
Powyższe wizy czasowe oferują bezpośrednią drogę do stałego
pobytu po czterech latach, pod warunkiem spełnienia określonych
wymogów dotyczących pobytu i inwestycji lub obrotu gospodarczego.

Program talentów biznesowych
Program Talenty Biznesowe obejmuje:
— Talent biznesowy (znaczący strumień historii biznesowej) —
dla odnoszących sukcesy przedsiębiorców, którzy są właścicielami
lub współwłaścicielami firmy o obrotach co najmniej 3 mln AUD
rocznie. Osoby fizyczne muszą mieć udaną karierę biznesową i posiadać
aktywa netto w wysokości 1,5 mln AUD. Muszą wnieść
znaczny wkład w nową lub założoną firmę w Australii i brać aktywną
rolę w zarządzaniu firmą..
— The Business Talent (Venture Capital Entrepreneur Stream)
— osoby fizyczne muszą pozyskać 1 milion AUD z funduszy
venture capital, aby sfinansować rozpoczęcie działalności lub komercjalizację
produktu o wysokiej wartości pomysłu biznesowego
w Australii i muszą założyć (lub uczestniczyć) w tej firmie.
Powyższe dwa strumienie oferują bezpośrednie stałe miejsce
zamieszkania, a kandydaci muszą szybko zaangażować się w odpowiednią
działalność.
Globalny Niezależny Program Talentów
Globalny Niezależny Program Talentów to uproszczona ścieżka
do stałego pobytu dla wysoko wykwalifikowanych kadr kierowniczych,
biznesmenów, przedsiębiorców i profesjonalistów. Jego
celem jest wspieranie rozwoju australijskich gospodarek innowacyjnych
i technologicznych oraz tworzenie możliwości dla Australijczyków
poprzez transfer umiejętności, promowanie innowacji
i tworzenie miejsc pracy.
Rząd Australii poszukuje najlepszych i najzdolniejszych globalnych
talentów w następujących siedmiu sektorach:
— Technika rolnicza (agtech)
— Przestrzeń i zaawansowana produkcja
— Technologia finansowa (fintech)
— Technologia energetyczna i górnicza
— Technika medyczna (medtech)

— Bezpieczeństwo cybernetyczne
— Informacje kwantowe, zaawansowana technologia cyfrowa,
nauka o danych oraz technologia informacyjno-komunikacyjna
(ICT)
Osoby ubiegające się o wizę Global Talent Independent muszą
być uznawane na arenie międzynarodowej, wyróżniać się obecnie
w swojej dziedzinie i być w stanie przedstawić dowody wybitnych
osiągnięć w swojej karierze.
Muszą również przedstawić dowody na to, że będą dla Australii
atutem w swojej dziedzinie wiedzy i nie będą mieli trudności
z uzyskaniem zatrudnienia w kraju lub założeniem firmy w swojej
dziedzinie.
Miejsca są również dostępne dla studentów studiów magisterskich
i doktoranckich, którzy mogą wykazać się wyjątkowym
talentem i międzynarodowym uznaniem w sektorach docelowych.
Kluczowe korzyści z pobytu w Australii według inwestycji
— Wysoki standard życia
— Wielokulturowy
— Stabilność polityczna, społeczna i gospodarcza
— Obiektywny, merytoryczny system imigracyjny z przewidywalnymi
wynikami
— Obowiązkowa emerytura lub renta w wysokości 9,5% płatna
przez pracodawcę
Procedury i ramy czasowe Programu Australijskiego Residenceby-
Investment
Proces ubiegania się o wizę australijską jest bardzo zorganizowany
i oparty na przepisach, regulacjach, polityce i instrumentach
prawnych.
Oprócz przepisów dotyczących wniosków wizowych Departament
Spraw Wewnętrznych ma również uprawnienia do anulowania
wiz, regulowania branży profesjonalnych agentów migracyjnych
i umożliwiania kontrole prawnej decyzji wizowych.
39
OBYWATELSTWO I PASZPORT ZA INWESTYCJE
Niektóre wnioski wizowe dla osób spoza Australii muszą zostać
rozpatrzone przez attaché ds. imigracji w najbliższej ambasadzie
Australii.
Inne wnioski wizowe zostaną rozpatrzone przez urząd imigracyjny
w Australii.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przechodzi na elektroniczne
składanie wniosków o wizę na pobyt czasowy i stały przez internet.
Ramy czasowe rozpatrywania wniosku różnią się znacznie
w zależności od wniosku wizowego.
Departament Spraw Wewnętrznych stosuje poziom priorytetowego
rozpatrywania, zgodnie z którym wnioski wizowe, które przynoszą
największe korzyści ekonomiczne dla kraju (wizy specjalistyczne)
będą oceniane szybciej niż te, które przynoszą mniejsze
korzyści ekonomiczne (wizy rodzinne).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza swoje standardy
usług online w zakresie terminów składania wniosków, które są regularnie
aktualizowane.
Wizy australijskie są dołączane elektronicznie do paszportów,
a fizyczne etykiety wiz nie są już w nich umieszczane.
Australia posiada portal internetowy, który umożliwia osobom
i pracodawcom sprawdzenie statusu wizy (i wszelkich obowiązujących
warunków pracy) posiadacza wizy.

1 opinia dla AUSTRALIA – STAŁY POBYT

 1. Schneider

  DORADCA PRAWNY
  tel. +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber- Messenger
  tel. miejski +48 616-243-758
  https://www.piotrschneider.com/
  piotr@piotrschneider.com
  Nieruchomości PEŁNA OFERTA – https://domnacyprze.com/
  WAŻNE informacje i tanie bilety lotnicze https://www.piotrschneider.com/blog/
  Godziny pracy:
  Poniedziałek – Sobota
  w godzinach od 9.00 do 18.00

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL