KSIĄŻKI-E-BOOKI

1

Obywatelstwo i paszport za inwestycje.Do wyboru 29 państw.Piotr Schneider. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zamożni ludzie wybierają opcje obywatelstwa jako najskuteczniejszy sposób uzyskania dostępu do wcześniej niewyobrażalnych możliwości. Sprzedawanie obywatelstwa to często sposób na załatanie dziury w budżecie danego kraju. Chętnych na takie transakcje jest wielu, mimo że za drugi paszport trzeba zapłacić.

6

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy — Poradnik dla pracodawców i pracowników. Poradnik RODO Schneider Piotr.Poradnik w swoim założeniu ma służyć pomocą pracodawcom w ich codziennej pracy. Dlatego zrezygnowano w nim z prezentowania rozbudowanych analiz prawnych, koncentrując się na praktycznych wskazówkach.

2

Legalność zatrudnienia cudzoziemców. Co musisz wiedzieć przed przyjazdem cudzoziemca do Polski. Schneider Piotr. Możesz legalnie powierzyć pracę na terytorium Polski cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki.

7

Zawarcie umowy z deweloperem. Przewodnik dla nabywców nieruchomości. Schneider Piotr.

Niniejszy poradnik ma na celu przekazanie konsumentom najbardziej istotnych informacji, które służyć im będą w świadomym realizowaniu przysługujących im praw.

4

Mediacja i sądownictwo polubowne. Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Schneider Piotr.

Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. W każdej sytuacji można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż.

3

Informator dla poszkodowanego przestępstwem. Prawa i obowiązki Odszkodowanie Zadośćuczynienie. Piotr Schneider.Oddajemy w Twoje ręce informator, w którym zostały opisane uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonemu w trakcie procesu karnego w każdym z jego etapów, zatem zarówno przed Policją i prokuratorem, jak i przed sądem, a także już po zakończeniu postępowania.

5

Upadłość konsumencka oraz układ konsumencki. Praktyczny Poradnik Dłużnika. Schneider Piotr.

Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać wszystkiego.

 

INFOLINIA PL