Cypr Północny – Stały Pobyt – Rezydencja Podatkowa.

Jak uzyskać zezwolenie na stały pobyt ?
Cudzoziemcy, którzy pozostaną na Cyprze Północnym dłużej niż okres przyznany w ramach wizy lub dłużej niż dziewięćdziesiąt dni, zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na pobyt stały.
Wniosek o uzyskanie stałego pobytu mogą składać obcokrajowcy, którzy posiadają nieruchomość lub ją wynajmują oraz będzie konieczność otwarcia rachunku bankowego i posiadaniem nie mniej niż 15 tys. euro, oczywiście można dowolnie dysponować tymi środkami.

Jak przebiega proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt?
• Wnioski o pozwolenie na pobyt składa się w Wydziale Imigracyjnym, w którym znajduje się miejsce zamieszkania wnioskodawcy, najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od początku okresu wizowego przyznanego przy wjeździe do Cypru Północnego .
• Złożone wnioski są najpierw oceniane przez Wydział Imigracyjny a decyzje otrzymuje wnioskodawca najpóźniej w ciągu dziesięciu dni, wraz z uzasadnioną opinią o zasadności udzielenia zezwolenia na pobyt.
• Wnioskodawca jest kierowany na badanie krwi i jeśli nie zostaną stwierdzone choroby zakaźne to w dniu otrzymania pozytywnych wyników wydaje się zezwolenie na pobyt.
• Jeżeli wnioskodawca nie otrzyma pozytywnego orzeczenia lekarskiego w Oddziale najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia wniosku, do wnioskodawcy wysyłana jest wiadomość tekstowa z informacją, że jego wniosek został odrzucony i musi wyjechać w ciągu pięciu dni. Cudzoziemców, którzy nie opuszczą kraju w ciągu pięciu dni, uważa się za przebywających w kraju bez zezwolenia właściwych organów od piątego dnia i nakłada się na nich kary pieniężne.
• Informacje i dokumenty wymagane dla każdego rodzaju zezwolenia na pobyt przygotujemy po ustaleniu szczegółów z Klientem.

Cypr Północny , Turecka Republika Cypru Północnego , Prawnik na Cyprze , Cypr Polski Adwokat , Cypr informacje , tłumacz polski Cypr , mieszkania Cypr , nieruchomości na Cyprze , nieruchomości Cypr Północny , nieruchomości Girna , nieruchomości Famagusta , kupno paszportu , drugie obywatelstwo , kupię paszport , kraje bez ekstradycji , państwo bez ekstradycji , Gotowe spółki z kontem bankowym, rejestracja spółki, spółka z Prezesem, nominowany Dyrektor, nominowany Prezes zarządu, nominowany udziałowiec , anonimowe konto bankowe , anonimowe spółki , anonimowa spółka , spółka za granicą , spółki zagraniczne , spółka w Czechach , spółka w Niemczech firma w Czechach , firma w Niemczech , rezydencji co wpisać , rezydencja podatkowa interpretację , zmiana rezydencji podatkowej , Zmiana rezydencji podatkowej 2021 , zmiana rezydencji podatkowej na brytyjską , zmiana rezydencji podatkowej online , Zmiana rezydencji podatkowej druk
zmiana rezydencji podatkowej zap-3 , zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku interpretacja , oświadczenie o rezydencji podatkowej Urząd Skarbowy , rezygnacja z rezydencji podatkowej
, zap-3 online , ZAP-3 formularz , zmiana urzędu skarbowego osoba fizyczna , prawnik , Cypr polski adwokat , prawnik na Cyprze północnym , adwokat na Cyprze północnym , mieszkania Girne , zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania , zmiana urzędu skarbowego online , zameldowanie a urząd skarbowy , xzy urząd skarbowy sprawdza adres zamieszkania , zmiana adresu zamieszkania gdzie zgłosić , ceny domów Girne , mieszkania Fammagusta , domy Famagusta , ceny Famagusta , ceny Firmy , ceny Cypr Północny , rejestracja firmy Cypr , wirtualne biuro Cypr , ceny Cypr , rejestracja spółki Cypr , banki Cypr , jak założyć konta bankowe Cypr , jak założyć rachunek bankowy na Cyprze , kupię paszport , sprzedam paszport , podwójne obywatelstwo
DORADCA PRAWNY PIOTR SCHNEIDER